Тимолова проба та її значення в діагностиці патології печінки

Білки плазми крові: синтез, фракції і значення

На молекулярному рівні найважливіші функції в організмі людини виконують білки. Вони є структурними компонентами мембран, ферментами, гормонами і транспортерами інших хімічних сполук, здійснюють імунні та інші захисні реакції, утворюють найбільшу буферну систему. Так, вся система коагуляції і антикоагуляції крові складається з каскаду ферментативних реакцій, в основі яких лежать саме білки. тимолова пробаКонцентрацію їх чітко відображає тимолова проба. В цілому білки плазми крові умовно поділяють на 5 фракцій: альбумін (становить близько 60% загальної білкової маси, виконує функцію універсального транспортера гормонів, лікарських речовин і багатьох метаболітів), alpha-1-глобуліни (каталізатори, транспортери, фактори згортання крові), alpha-2-глобуліни (переносники іонів і вітамінів), beta - глобуліни (імунні білки, переносники статевих гормонів, іонів заліза і вітаміну В12) і gamma - глобуліни (основні фактори гуморального імунітету, чому отримали назву «імуноглобуліни»: A, D, E, G і M). Більшість вищевказаних білків синтезуються в печінці, як і 13 з 15 факторів згортання крові, завдяки чому її заслужено називають біохімічної лабораторії макроорганізму. Крім цього, в печінці відбувається детоксикація небезпечних метаболітів і лікарських речовин, утворення жовчі - важливого компонента перетравлення ліпідів, депонування глюкози у вигляді компактного з`єднання глікогену і мн. ін.тимолова проба розшифровка

Показники патології печінки: тимолова проба

Пошкодження гепатоцитів (основних клітин печінки) проявляється, перш за все, в порушенні її функцій, що відбивається в таких лабораторних аналізах, як тимолова проба. Так, із загиблих клітин вивільняється велика кількість аланін і аспартатамінотрансферази, лужноїфосфатази, найважливіших сироваткових ферментів, відбуваються порушення білкового обміну. Зокрема, наростає титр gamma - глобулінів в крові як реакція гуморального імунітету, що часто супроводжується зниженням альбуміну в крові. Тобто в першу чергу страждає синтетична функція печінки.

Діагностичне значення проби

тимолова проба нормаЗ`єднання тимолу з gamma - глобулінами випадає в осад і дає помутніння сироватки, тому специфічним тестом на титр цих білків є тимолова проба. Норма каламутності становить 0-4,7 од., Проте при ураженнях печінки або ревматичних захворюваннях даний показник значно возрастает.Так, стійка гипергаммаглобулинемия виявляється при аутоімунному, вірусному або алкогольному гепатиті і активному цирозі. Тяжкість ураження печінки і кількість імуноглобулінів мають прямо пропорційну залежність. Супроводжує цей гипоальбуминемия, оскільки страждає синтетична функція печінки, і збережені ресурси йдуть на освіту імунних білків, що також відображає тимолова проба. Внаслідок цього падає онкотичноготиск крові, і рідина йде в міжклітинний простір, викликаючи набряки. При холестазі або ж ураженні печінки метастазами gamma - глобуліни залишаються незадіяними, але збільшується число alpha-2-глобулінів. Тимолова проба, розшифровка якої має не тільки діагностичне значення для захворювань печінки, може застосовуватися для відстеження ефективності лікування, так як у міру спаду патологічного процесу результати проби поступово повертаються до норми.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 116