Типи даних в програмуванні та їх особливості

У будь-якій програмі використовуються показники, які умовно можна розділити на дві великі групи: змінні і константи. Перші в ході виконання алгоритму змінюють своє значення, а другі - ні. Як змінні, так і константи характеризують різні типи даних. Вони впливають на їх структуру, спосіб представлення, правила використання, а також на набір значень, прийнятих показниками. У програмуванні розглядаються наступні типи даних: прості, структуровані і посилальні. Їм і буде присвячена ця стаття.

Прості типи даних

типи даних
Змінна, яка відноситься до цієї групи, може зберігати в один момент часу тільки одне єдине значення. Їх інша назва - "атомарні", або "скалярні", типи даних. Пов`язано це з тим, що вони не володіють внутрішньою структурою. Сюди відносять такі види: логічний, чисельний, строковий. Слід зазначити, що реляційна модель, запропонована К. Дейтом, будувалася спочатку саме на показниках з даної групи. У різних мовах програмування прості типи даних також можуть включати такі види, як:

  • цілий;
  • інтервальний;
  • речовинний;
  • грошовий;
  • час.

Структуровані типи даних

прості типи данихДля завдання складних систем існує друга група показників. Ці типи даних включають в себе комплекс елементів, тобто володіють внутрішньою структурою. До них, зокрема, відносять масиви і записи. Перший - це математична функція, область визначення якої є кінцевою. Що ж стосується запису (або структури), то вона є кортежем з декартового твори множин. На основі масивів і записів можна сформувати ще більш складні показники, які можуть знадобитися в ході розробки програми. Загальним для цієї групи є наявність внутрішньої структури, яка використовується на тому ж рівні абстракції, як і самі розглянуті типи даних. Це означає, що з масивом або записом (структурою) можна проводити операції як з єдиним цілим. Для них навіть є окремі функції, які дозволяють створювати масиви з простих елементів. Слід зазначити, що числовий тип, який традиційно відносять до простих, по суті теж є складним, адже будь-яке число - це набір бітів. Але на рівні програмного коду «побачити» його складну структуру не можна. Зробити це можна тільки на нижчому рівні абстракції.

Посилання (покажчики)

Показники цієї групи використовуються для вказівки на інші типи даних, тому їх ще часто називають "покажчиками". Застосовуються вони найчастіше в мовах програмування процедурного типу.

Реляційна модель даних

структуровані типи данихБагато хто помилково вважає, що в реляційної моделі можуть використовуватися тільки прості дані, але насправді це не зовсім так. Внутрішня структура в таких операціях взагалі не враховується, тому масив буде розглядатися виключно як єдине ціле. А дії з окремими елементами, які входять в нього, стануть неможливими. Якщо ж правильно підібрати компоненти масиву або структури, то такі операції і не знадобляться, тому структуровані показники можуть успішно використовуватися в реляційної моделі.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 165