Типи суспільства та їх характеристика

Суспільство і його ознаки

Суспільство існувало з давніх часів. У широкому сенсі це поняття включає в себе взаємодію людей з природою і між собою, а також способи їх об`єднання. У більш вузькому визначенні суспільство представляється сукупністю людей, які наділені власною свідомістю і волею і які проявляють себе в світлі певних інтересів, настроїв і мотивів. Кожне суспільство може характеризуватися такими ознаками: назва, стійкі і цілісні форми взаємодії людей, наявність історії створення та розвитку, наявність власної культури, самодостатність і саморегуляція.

типи суспільства

типи суспільства

Історично все різноманіття товариств можна розділити на три типи: традиційне, або аграрне, індустріальне, постіндустріальне. Кожен з них володіє певними особливостями і характеристиками, які однозначно відокремлюють одну форму суспільних відносин від іншої. Проте типи суспільства хоч і різняться між собою, але виконують однакові функції, такі як виробництво благ, розподіл результатів трудової діяльності, формування специфічної идеалогии, соцалізація людини і багато іншого.

Характеристика традиційного суспільства

Характеристика традиційного суспільства

Даний тип включає в себе сукупність суспільних ідей і укладів, які можуть перебувати на різних щаблях розвитку, проте не володіти достатнім рівнем індустріального комплексу. Основна взаємодія здійснюється між природою і людиною, при цьому важлива роль відводиться виживання кожного індивіда. До даної категорії відносять аграрне, феодальне, племінне суспільство і інші. Для кожного з них характерні низькі темпи виробництва і розвитку. Проте подібні типи суспільства мають характерну особливість: наявність усталеної соціальної солідарності.

Суспільство і його ознаки

Характеристика індустріального суспільства

Воно має складну і в достатній мірі розвинену структуру, має високий ступінь спеціалізації і поділу трудової активності, а також відрізняється повсюдним впровадженням нововведень. Індустріальні типи суспільства утворюються при наявності активних процесів урбанізації, зростання автоматизації виробництва, масового виробництва всіляких товарів, широкого застосування наукових відкриттів і досягнень. Основна взаємодія відбувається між людиною і природою, в якому присутня поневолення навколишнього світу людьми.

Характеристика постіндустріального суспільства

Подібний тип людських взаємин має наступні особливості: створення високоінтелектуальних технологій, перехід до економіки послуг, контроль над різними механізмами, піднесення високоосвічених фахівців і панування теоретичного пізнання. Основна взаємодія відбувається між людиною і людиною. Природа виступає як жертва антропогенного впливу, отже, розробляються програми по мінімізації відходів виробництва і забруднення навколишнього середовища, а також зі створення високоефективних технологій, які можуть забезпечити безвідходне виробництво.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 69