Розуміння норми права в контексті його основних галузей

Кожен юрист знає, що норми права при всій своїй вивченості представляють досить складний інститут, вивчення якого дозволяє більш ефективно використовувати їх у повсякденній практиці. І тому головне значення в розумінні цього явища має уявлення про норму права в контексті його основних галузей.норми права

Базова характеристика

Норми права в розумінні сучасних вчених є особливий фундамент, на якому стоїть вся правова система окремо взятої країни, а також регламенти взаємодії між державами. Чи варто говорити, що такі базові початку просто зобов`язані бути детально продумані як за своєю структурою, так і за своїм змістом? Структуру визначає законодавець або практика, а ось зміст - тільки та галузь, для якої і розроблена (або була сформована) норма. Іншими словами, для утримання норми права першорядне значення мають відносини, що складаються між людьми і їх організаціями. А останні, в свою чергу, і формують основні галузі права як на внутрішньодержавному рівні, так і на рівні взаємин між країнами та їх об`єднаннями.норми податкового права

Структура норми права в залежності від галузі

Класичною моделлю побудови даного явища виступає «гіпотеза - диспозиція - санкція». До слова сказати, саме така структура найбільш характерна для класичних галузей публічного права: кримінального або адміністративного. Та й норми податкового права, особливо в частині покарання за податкові правопорушення, відрізняються схожою моделлю. Однак в даному структурному елементі системи права все не так однозначно. Так, в цивільному напрямку законодавства норма може являти собою лише поєднання гіпотези і диспозиції. А в основі всієї правової системи - конституційне право - для функціонування достатньо лише наявності диспозиції. Крім того, досить часто зустрічається множинність гіпотез, санкцій або диспозицій. Структура базового початку правил функціонування держави та інших суб`єктів в ньому так само різноманітна, як і відносини, що складаються в суспільстві. І тому виділяють ідеальну структуру (зразок) і реальну. Обидва види можуть співіснувати в законодавстві і ефективно застосовуватися.приклад норми права

Розбір прикладу

Для того щоб зрозуміти саму структуру, слід вивчити приклад норми права, відбитий в двох основних галузях.

Кримінальне право

Класикою в даному випадку може вважатися будь-яка стаття з особливої частини. Прекрасним варіантом можна вважати норму про покарання за позбавлення життя. Її структурний розбір виглядає наступним чином: гіпотеза «вбивство, ...», диспозиція «карається», санкція «терміном 5-16 років». В даному випадку наочно продемонстрована ідеальна структура правової норми.

Цивільне право

У цій галузі досить часто зустрічається подвійна структура «гіпотеза - диспозиція». Прикладом може служити положення про терміни. Так, в даному випадку гіпотезою по ст. 192, ч. 4 ГК РФ є наступне: «термін, обчислюваний тижнями». А диспозицією - «спливає у відповідний день останнього тижня». При цьому санкція відсутня. І розуміння таких нюансів щодо структури норми права дозволяє не тільки відносити останню до тієї чи іншої галузі, а й ефективно використовувати їх у повсякденній практиці.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 89