Виборче право - гарантія прав громадян

Найважливішою можливістю реалізації громадянами своєї волі є вибір і референдум. Вони можуть проводиться як на федеральному, так і на регіональному, і місцевому рівнях. Щоб забезпечити цей процес, зробити його більш справедливим і чесним, сформувалося виборче право. Закон передбачає певні гарантії, відповідальність і принципи, якими повинні керуватися всі суб`єкти виборчого права.

виборче правопоняття

Залежно від позицій, з яких ми розглядаємо виборче право, можна дати різні визначення. Якщо говорити про це поняття як про правовому інституті, то це комплекс норм, які виникають в результаті будь-яких виборів. Це можуть бути вибори депутатів, глави держави, формування місцевих органів влади або регіонального законодавчого представницького органу. Якщо розглядати з позиції конкретного громадянина, то виборче право являє собою реалізацію цим громадянином його суб`єктивного права. Може виражатися в активній формі (обрати якийсь керівний орган) або пасивної (самому бути обраним).

суб`єкти виборчого правапринципи

Сформувалися основні положення, якими керуються при реалізації виборчого законодавства. У простій формі пояснимо основні. Загальність означає, що всі громадяни даної держави можуть здійснити вибір після досягнення 18 років. Є деякі обмеження щодо окремих посад (депутат може бути обраний з 21 року, Президент - з 35 років і т. Д.). Тайность голосування передбачає те, що ніхто не може дізнатися вашу волю при виборі без вашої згоди. Реалізується за допомогою закритих кабінок. Рівність дає кожній людині один голос, він не залежить від майнового, посадового становища, статі, раси, національності та інших ознак. Безпосередність говорить про те, що ви безпосередньо вибираєте, наприклад, главу держави. Є й інші положення, але ці - найважливіші, і від їх реалізації залежить легітимність всього виборчого процесу.

Виборче право і виборча система

Щоб реалізувати право, потрібна система органів, яка відповідно до процедури, встановленої законом, може здійснити голосування. В цілому, під виборчою системою розуміють порядок виборів в країні. Що під цим мають на увазі? Перш за все комплекс заходів: вибір дня голосування (обов`язково вихідний), складання бюлетенів (списку кандидатів або партій), оповіщення виборців і т. Д. Крім того, формується система виборчих комісій. На нижньому рівні це дільничні виборчі комісії (ДВК), потім територіальні (ТВК). ЦВК - центральна виборча комісія, замикає всю систему на вищому рівні. Туди стікається вся інформація про проведення голосування.виборче право і виборча система

значення

Виборче право - головний інститут демократичного суспільства, виявлення волі громадян. Тільки завдяки йому і референдуму можна брати участь в житті держави, формувати органи законодавчої і виконавчої влади. Тільки справедливо проведена процедура дозволяє владі стати народною і легітимною, тієї, яку підтримує більшість населення.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 124