Методи наукового пізнання: від відчуттів до глибокого розуміння світу

У сучасному світі наука стала основною формою пізнання реальності для людей. Так було далеко не завжди. Протягом тривалого періоду історії раціоналізм був затиснутий жорсткою системою релігійних догматів і авторитарної влади: в методи наукового пізнаннясуспільствах Сходу і Заходу, Китаю і Індії, християнської Європи і мусульманського Сходу. Найбільш вірним шляхом пізнання для всіх цих соціальних систем вважалися духовні практики. В даний час методи наукового пізнання припускають критичний підхід до розгляду будь-яких ідей і теорій, чітку систематизацію його структури, об`єктивний погляд на факти. Вони спрямовані не просто на максимально широке і адекватне відображення властивостей навколишнього світу, природи, екосистем, суспільства і так далі, але і на побудову єдиної несуперечливої концепції, здатної пояснити всі процеси в рамках науки. Саме це всебічне пояснення, здатність передбачати майбутнє розвиток ситуації на підставі фактів, а також розуміння того, як можливо вплинути на цей розвиток, і є кінцевою метою будь-якої сучасної науки.

Структура і методи наукового пізнання

структура та методи наукового пізнанняУ цій системі виділяють два основних рівня: емпіричний і теоретичний. Вони тісно пов`язані між собою і однаково важливі, оскільки утворюють в певному сенсі два стовпи науки. Кожен з них має власні методи наукового пізнання: емпіричний і теоретичний. Головним завданням першого є максимально точний опис явищ і предметів як встановлених фактів. Теоретичний рівень є свого роду надбудовою, де узагальнюється, систематизується вся зібрана інформація, створюються теорії та гіпотези, шикуються закономірності.

Емпіричні методи наукового пізнання

 1. Спостереження.
 2. Експеримент.
 3. Вимірювання.
 4. Порівняння.

Теоретичні методи наукового пізнання

Вони є наступним етапом. Тут вивчення спирається на встановлені в ході емпіричного пізнання факти. Теоретичні методи наукового пізнання є більш тонкими, тому вимагають деяких пояснень.

 • Аналіз. Первинне осмислення встановлених на попередньому рівні фактів. Уявне позначення їх властивостей, особливостей, ознак.
 • Синтез. Об`єднання аналітичних висновків в єдину картину про явище.
 • Абстрагування. Більш детальне вивчення окремих властивостей предмета або процесу (колір, швидкість і так далі), абстрактне при цьому від цільної картини.
 • Класифікація. Об`єднання процесів або фактів з іншими, подібними за певними ознаками.
 • Формалізація. Зображення об`єкта чи явища на мові науки. Наприклад, в емпіричні методи наукового пізнанняфізичних формулах або економічних поняттях.
 • Моделювання. Створення штучного процесу або об`єкта, аналогічного досліджуваному.
 • Ідеалізація. На цьому етапі виникають теоретичні об`єкти або явища, які не були виявлені емпіричним шляхом, проте можуть або повинні існувати в реальності. Так довгий час було з деякими елементами періодичної таблиці Менделєєва.
 • Дедукція. Рух від загальних понять до приватного відповіді.
 • Індукція. Рух від приватного до загальних тверджень.

Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 166