Правильне оформлення реферату - це важливо!

Від того, наскільки правильним буде оформлення реферату, багато в чому залежить те, якою він буде мати успіх.

правила оформлення реферату

Титульна сторінка

Обсяг роботи може становити близько 25 сторінок в комп`ютерній верстці. Обрана тема повинна повністю відповідати спеціальності. При оформленні тексту, як правило, враховують той факт, що робота відкривається в першу чергу в титульному листі. Крім теми, тут повинні бути вказані ПІБ автора, рік і місце написання. Оформлення реферату багато в чому залежить від того, наскільки акуратно і грамотно буде заповнений титульний лист.

оформлення реферату

Робота в текстовому редакторі

Наступна за титульним листом сторінка містить нумерацію. Числа на ній розташовуються у верхній частині. Зміст поміщають з точним зазначенням глав і початкових сторінок. Поля також повинні володіти стандартними розмірами: праве - 1 см, ліве - 3 см, нижнє - 2 см. Реферат, оформлення якого повинне відповідати встановленим правилам, слід набирати в текстовому редакторі, враховуючи ряд вимог. Друкувати переважно з полуторним інтервалом і застосовувати шрифт Arial Cyr або Times New Roman, розмір - 14 пунктів.

реферат оформлення

Правила оформлення реферату

При написанні роботи слід дотримуватися встановлених норм. Оформлення реферату має на увазі поділ тексту на кілька частин. Відстань між наступної за главою сторінкою може становити приблизно два інтервали. Не допускається підкреслення заголовків і наступний перенос слів в них. Сторінки слід нумерувати в порядку зростання. Титульний лист включає в себе також і загальну нумерацію, але номер на цій сторінці не ставиться. Структура тексту має на увазі розкриття проблеми в рамках призначеної або обраної теми, загострення уваги на її новизні. Введення містить в собі характеристику досліджуваної теми, яка обґрунтовує її актуальність і особисту зацікавленість автора. Також відзначається і значимість вивчення питань з точки зору завдань дослідження. Їх формулювання має на увазі застосування дієслів, таких як "вивчити", "виявити" і "встановити". Обсяг введення зазвичай дорівнює одній сторінці. Цій частині реферату слід приділити особливу увагу. Введення - це і частина роботи, і візитка одночасно. Його найкраще написати після того, як була завершена робота над основною частиною тексту, а й з усього текстом. Основна частина має на увазі розкриття всіх пунктів складеного плану і чіткий виклад проаналізованого і накопиченого матеріалу. Суть проблеми викладається з точки зору проаналізованого матеріалу і може бути заснована на різних думках. Дуже важливо домогтися того, щоб висунуті ідеї повністю пронизували матеріал і його поточну тему. Робота повинна закінчуватися дуже короткими висновками. Список використаної літератури, як правило, завершує оформлення реферату. У ньому можуть бути зафіксовані джерела, з якими автор працював при написанні тексту. Список слід складати в алфавітному порядку, включаючи в нього прізвища авторів і назви книжок.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 148