Соціальна взаємодія: властивості, форми і шляхи його вивчення

Де б ми не жили, чим би не займалися, ми завжди так чи інакше залежимо від суспільства. І на мікрорівні (від сім`ї, друзів, колег), і на макро - наприклад, ми пов`язані з нашою нацією, з державою ... Соціальне взаємодія як раз і є проявом всіляких форм контактів індивідів і соціальна взаємодіягруп один з одним, а також результатом цього спілкування. Воно має на увазі наявність двох сторін - "акторів" або діячів, а також свідомість і цілеспрямованість. Тобто, соціальна взаємодія може бути тільки між людьми, які не входять в це поняття контакти з тваринним світом, з неживими предметами, з природою.

разноуровневость

Кожна людина має певний підлогу, відноситься до будь-якої раси, національності, говорить на одному або декількох мовах, в даний момент часу належить до будь-якої вікової групи. На підставі цих параметрів соціальну взаємодію можна поділяти на рівні. Наприклад, міжнаціональне спілкування передбачає контакти людей, що належать до різних народів, які мають різне громадянство. форми соціальної взаємодіїКонтакти всередині однієї вікової групи відрізняються за формою і змістом від взаємодії з іншими поколіннями. Інші сфери людської активності також мають свої особливості в громадських зв`язках. Наприклад, політичне соціальне взаємодія має на увазі зіткнення і обмін думками та акціями щодо влаштування і ладу: контакти між класами, партіями, об`єднаннями. А територіальне пов`язано з такими поняттями, як абориген, прибулець, емігрант, іммігрант, і передбачає діалог або конфлікт інтересів між корінними поселенцями і новоприбулими.

Форми соціальної взаємодії

Вчені, які займаються цією проблематикою, підкреслюють осмисленість і вмотивованість громадських зв`язків. За формами вони виділяють кооперацію (співробітництво), конкуренцію (суперництво) і конфлікт. Якщо вважати, що соціальна взаємодія - це процес, який передбачає зворотний зв`язок, обмін думками, поглядами, вольовими імперативами і емоціями, то результат можна оцінювати з різних точок зору. Наприклад, можна розглядати його з позицій загальнолюдських цінностей і гуманізму. У цьому випадку найбільш привабливою є форма співпраці, коли передбачається спільне докладання зусиль для досягнення спільної благої мети - розвитку, поліпшення життєвих умов. А ось якщо розглядати соціальну взаємодію з точки зору економіки, то поряд з кооперацією важливе значення має конкуренція. соціальну взаємодію цеВона передбачає нерівність, перевага одних перед іншими і можливість вибору, отже, є поштовхом до розвитку.

конфлікти

Якщо з конкуренцією і співпрацею все більш-менш ясно, то протиріччя і форми їх дозволів займають всіх - і соціологів, і економістів, і політиків. Соціальна взаємодія в його реаліях немислимо без зіткнення інтересів і конфліктів. Лише в творах-утопії і в релігійних уявленнях про рай між людьми не виникає суперечностей. В даний час вивченням цієї форми соціальної взаємодії займається конфліктологія, яку можна вважати міждисциплінарної наукою, оскільки вона спирається на досягнення психології, суспільствознавства, історії, філософії, економіки та інших областей знання. Будь-яка група як в мікро, так і в макромасштабі прагне нівелювати гостроту і наслідки зіткнень і протиріч і знаходити прийнятні шляхи вирішення складних ситуацій. Не випадково з`являються всілякі інститути соціальної медіації (або посередництва) при вирішенні конфліктів. Цим же займаються і такі міжнародні організації, як ООН.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 74