Нові освітні технології в доу і школі, їх використання. Дистанційні освітні технології

Сучасне суспільство потребує абсолютно новий тип людей. У століття потужного розвитку технологій різних напрямків людина просто зобов`язаний володіти такими якостями, як гнучкість мислення, здатність до швидкого засвоєння нових знань, комунікація, вміння планувати, приймати рішення і багато іншого. Як досягти поставлених часом завдань? Необхідно переглянути підхід до процесу освіти підростаючого покоління. Зокрема, поетапно впроваджувати в педагогічний процес освітні технології.

освітні технології

Для чого потрібні інноваційні педагогічні технології?

На жаль, традиційна освіта не може забезпечити розвиток майбутнього покоління відповідно до нових вимог суспільства. Система навчання в нашій країні потребує кардинальних змін. Інноваційні освітні технології допоможуть впоратися з цілим спектром педагогічних проблем.

Традиційна система навчання передбачає пасивне засвоєння вже наявних знань. Єдиним джерелом передачі інформації є вчитель. Педагог вважається незаперечним керівником педагогічного процесу під час уроку. Таким чином, досить складно розвинути здатність дітей самостійно мислити.

Нові освітні технології

Сучасні вимоги до майбутнього покоління мають на увазі кардинально протилежний підхід до учня. На сьогоднішній день у більшості дітей шкільного віку є доступ до інтернету як засобу пошуку та отримання будь-якої інформації. Тому нові освітні технології змінюють роль учителя в процесі передачі знань. Педагог повинен лише непомітно направляти і допомагати учням «добувати» самостійно знання, ставлячи певні умови, завдання та критерії пошуку.

Саме тому були введені освітні технології по ФГОС (Федеральний державний освітній стандарт). Вони здатні виконати соціальне замовлення, поставлений суспільством.

Що таке педагогічні технології?

Для того щоб розібратися в педагогічних інноваціях, необхідно зрозуміти сутність терміна «освітні технології». Позначає дане поняття всебічно спрямований комплекс педагогічних прийомів, способів і методів ведення освітньої діяльності вчителем для досягнення поставлених цілей.

На сьогоднішній день існують тисячі різних педагогічних технологій, одні з яких вже ефективно застосовуються в освітній практиці, інші випробовуються в експериментальних навчальних закладах. Регулярно реєструються авторські нові освітні технології.

Педагогічні технології ФГОС

З метою глобальної зміни всієї системи були введені освітні технології по ФГОС. Сутність позначених в документі педагогічних інновацій полягає не стільки в самому процесі засвоєння знань, скільки в оцінці отриманого результату. Вони спрямовані на розвиток самостійного мислення і отримання наочного результату розумової діяльності. Виділяють наступні педагогічні технології, які безпосередньо впроваджені в освітній процес як дошкільних, так і шкільних навчальних закладів:

 • проблемне навчання;
 • розвивальне навчання;
 • метод проектів;
 • гра як спосіб пізнання;
 • дослідницька діяльність;
 • творча діяльність в колективі;
 • застосування інформаційних технологій;
 • інтеграційне навчання;
 • особистісно-орієнтоване навчання;
 • система модульного освіти.

Освітні технології по ФГОС

розвивальне навчання

Основоположником розвиваючого навчання вважають психолога Л. С. Виготського. Школи, в яких практикують використання сучасних освітніх технологій розвиваючого напрямку, з`явилися ще в 50-х роках. Їх засновниками стали Л. В. Занков та Д. Б. Ельконін. Принцип розвиваючого навчання полягає в тому, щоб, вибираючи матеріал для уроку, орієнтуватися на так звану зону найближчого розвитку. Виготський поділив знання дітей на 3 рівня:

 1. Інформація, яку діти знають.
 2. Інформація, яку не знають.
 3. Зона найближчого розвитку - проміжна ділянка між першим і другим рівнями. На даному етапі учні мають достатню кількість необхідних знань для того, щоб отримати нові. У такій ситуації дитині необхідно подолати поставлені труднощі, спираючись на наявні вміння, щоб самостійно пізнати незвідане. Таким чином, розвиваючі освітні технології в ДНЗ роблять дитину активним суб`єктом педагогічної діяльності: учень усвідомлює необхідність знань і отримує наочний результат своєї діяльності.

проблемне навчання

Виникла проблемна ситуація спонукає людину до розумового процесу для пошуку вирішення поставленого завдання. З опорою на даний факт було розроблено таку педагогічна інновація, як проблемне навчання. Застосування освітніх технологій такого типу має на увазі наявність проблемної ситуації, питання. Учень, намагаючись відповісти на поставлене завдання, використовує різні розумові процеси, займається самостійним пошуком інформації, підбирає неординарні рішення, використовує дослідницьку діяльність та багато іншого. Так, проблемне освіта включає цілий комплекс різних методів, які застосовуються для вирішення поставленого завдання.

Сучасні освітні технології

проектний метод

Як було зазначено вище, завдання сучасної освіти - не просто дати знання учням, а навчити дітей застосовувати ці знання на практиці, вміти зв`язати теоретичні матеріали з проблемними життєвими ситуаціями. Сучасні освітні технології в першу чергу прагнуть реалізувати саме такі педагогічні цілі.

Метод проектів - це ціла впорядкована система, яка передбачає кілька етапів роботи над певним питанням. Сутність технології полягає у створенні готового наочного продукту - це обов`язкове правило такого методу. Учень бере участь у розробці плану дій, його втіленні і контролі виконання. Але найголовніше, дитина бачить конкретний результат своєї діяльності, що підтверджує правильність обраного рішення і реалізації ідеї на практиці. Освітні технології такого типу допомагають учням простежити зв`язок між теоретичними знаннями і практичною діяльністю. В результаті цього приходить усвідомлення необхідності навчання для життя в суспільстві.

Етапи методу проекту:

 1. Чітке формулювання поставленого завдання. Також важливо, щоб проблема була соціально значущою.
 2. Важливим етапом є планування, коли обговорюються методи розв`язання задачі та позначається конкретний бажаний результат діяльності.
 3. Наступним етапом є дослідницька діяльність, коли учасники проекту знаходять необхідну інформацію, осмислюють її, систематизують.
 4. Практичний етап передбачає впровадження отриманих теоретичних знань у практичній діяльності в результаті створення кінцевого продукту.
 5. Презентація результату.

Важливою умовою проведення технології є розробка на кожному етапі будь-якого наочного результату. Так, при плануванні можна оформити план дій на папері або в електронному вигляді. Отримавши теоретичну інформацію, необхідно її систематизувати, наприклад, оформленням творчих папок.

Такі освітні технології в ДНЗ класифікують за видами діяльності:

 • дослідні (наприклад, соціальне питання або лабораторні експерименти з обраної теми);
 • практичні (розробка куточка природи в класі, створення освітніх посібників);
 • творчі (постановка мюзиклу, організація спортивних змагань або художньої виставки);
 • рольові (імпровізація судового засідання, театралізоване відтворення історичних подій).

Крім того, проекти можуть бути проведені як на рівні класу, школи, так і організовані в рамках міжшкільних, регіональних і міжнародних змагань та виставок. Може відрізнятися метод і по тривалості проведення: від урочної години до річних великих проектів.

Такі освітні технології в школі застосовуються все частіше, оскільки вони сприяють пізнавальної діяльності і підвищенню мотивації учнів.

Презентація результатів методу проектів

Окремо слід розглянути питання про презентацію готових проектів. Це найважливіший етап всієї проектної діяльності учасників. Презентація має найбільше значення з точки зору навчально-виховного процесу: учні намагаються нести відповідальність за результат своєї діяльності, аргументувати свої думки, відстоювати позицію, аналізувати і приймати помилки. Також важливу роль відіграє спілкування дитини в колективі, вміння йти на компроміс.

Видів презентації проектів безліч:

 • змагання;
 • театралізація;
 • демонстрація;
 • екскурсія;
 • звіт;
 • ділова гра;
 • творчий вечір;
 • засідання і багато іншого.

  Інформаційні освітні технології

Обмежень у виборі форми презентації готового проекту немає - необхідна фантазія, креативність і неординарність мислення для створення нового продукту як результату роботи над проектом.

Навчання в ігровій формі

Гра з самого народження малюка є невід`ємною частиною його повноцінного всебічного розвитку. Але часто в навчальних закладах забувають про важливу роль ігрової діяльності, тим самим порушуючи природний розвиток дитини. Як наслідок, зникає мотивація учня до пізнання, а іноді відбувається і повноцінне відторгнення процесу освіти. Особливо гостро стоїть питання про застосування ігрової технології в освітньому процесі дошкільнят і учнів початкових класів. Ігрова діяльність сприяє не тільки кращому засвоєнню матеріалу, а й мотивує учнів до подальших пізнавальним процесам. Не враховуючи психолого-вікових особливостей розвитку дітей в рамках навчального часу, педагог не тільки сприяє зниженню інтересу своїх підопічних до навчання, а й порушує прагнення до мислення і пізнання, закладених природою.

У сучасній педагогіці існують цікаві розробки ігрових технологій, зокрема, варто звернути увагу на роботи А. Б. Плешакова, О. А. Степанової і А. В. Финогенова.

На сьогоднішній день представлений широкий вибір розвиваючих та дидактичних ігор. Існують вони як в натуральному вигляді, так і в електронному. Вчителю нескладно підібрати цікаві завдання для малюків, використовуючи сучасні технології. Дітям легко запам`ятовуються гри, в яких питання і завдання ставлять улюблені мультиплікаційні герої, відповіді дитини відзначаються музичним супроводом, а результат наочно виділений і аргументований. Так, за допомогою інтерактивних ігор дошкільнята вивчають кольори, цифри, і букви, а школярі можуть підібрати підходяще ігрове завдання буквально до кожного розділу освітньої програми. Крім цього, такі сучасні освітні технології відрізняються високою ефективністю.

метод дослідження

Інноваційні освітні технології, засновані на проведенні досліджень, нагадують метод проектів: є чітка поетапна послідовність і самостійна діяльність учасників роботи під керівництвом наставника. Важливим завданням вчителя є зацікавити учнів темою і завданням. Для цього слід підбирати актуальні для підростаючого покоління питання.

Особливістю проведення дослідження є той факт, що отримати інформацію по заданому питанню необхідно з різних джерел: книг, опитувань, інтернету, експериментів і тому подібних. Після отримання матеріалів обов`язково слід їх зафіксувати у вільній формі. Після чого вся інформація систематизується, аналізується, узагальнюється і виходить єдиний готовий результат у вигляді вирішення поставленого завдання. Таким чином учні активізують різні види розумової діяльності, навчаються всебічним умінь і навичок.

Використання сучасних освітніх технологій

Інформаційні технології

Сучасні інформаційні освітні технології займають окреме місце в освітньому процесі. Сьогодні мало кого здивуєш дворічним малюком, сміливо використовують смартфон, планшет або ноутбук. Як же тоді можна обходитися без сучасних гаджетів в освітньому процесі? Навчання наших дітей просто неможливо без впровадження інформаційних технологій. На жаль, в більшості навчальних закладів фінансування не вистачає навіть на підручники, тому про навчання за допомогою комп`ютерів і електронних гаджетів замислюються лише у віддаленій перспективі. Слід зазначити, що в європейських країнах та Америці такі освітні технології в навчанні використовуються в школах вже тривалий період часу. Це принесло чимало позитивних результатів.

Сучасні інформаційні технології дозволять перейти освітнього процесу на абсолютно новий рівень. За допомогою даної педагогічної інновації відкриваються неймовірні до цього моменту можливості отримання знань, наприклад, учні можуть побачити віддалені куточки природи або послухати звуки рідкісних тварин, подорожувати по історичним подіям, спостерігати в відеоформаті процес роботи машинобудівного заводу або милуватися рідкісними культурними цінностями. І все це - не виходячи з-за шкільної парти! Таке захоплююче наочне навчання не залишить байдужим дітей і принесе високі показники досягнення поставлених педагогічних цілей. Крім того, за допомогою сучасних технологій набагато практичніше контролювати знання і вміння учнів, оцінювати досягнення.

Але навіть при наявності необхідного електронного оснащення, важливим залишається питання про підготовку вчителя до проведення такого роду уроків. Використання освітніх технологій передбачає, що педагог повністю володіє необхідними гаджетами і програмами. Крім того, сама структура уроку кардинально відрізняється від традиційної і змінюється кожне заняття. Так, наприклад, використовувати сучасні гаджети можна для проведення ігрового завдання, подачі нового матеріалу, дослідницької роботи, при проведенні контролю знань і так далі.

Дистанційне навчання

З появою інтернету дистанційно-освітні технології знайшли абсолютно нові форми. Відзначимо, що такий вид отримання знань має довгу історію. Ще в кінці XVIII століття, коли утворилася поштовий зв`язок, було відомо навчання в такій формі. Першим в світі навчальним закладом такого типу освіти є Відкритий університет Великобританії, який був заснований в 1969 році. У Росії в якості експериментального методу дистанційне навчання було введено в 1997 році.

Сьогодні дистанційно-освітні технології стрімко розширюються і модернізуються за рахунок ряду переваг:

 • дистанційне навчання знижує витрати на освіту як учня, так і держави в цілому;
 • житель будь-якого куточка планети може вчитися в обраному навчальному закладі без необхідності витрат на проживання та переїзд;
 • даний вид навчання дозволяє враховувати індивідуальні особливості учня, темп засвоєння їм знань;
 • комфортні умови навчання на дому дозволяють максимально налаштуватися на отримання знань;
 • існує можливість підбору індивідуального розкладу і часу навчання.

Але можна відзначити і недоліки:

 • можливі технічні збої та поломки;
 • обмежений доступ до спілкування з викладачем;
 • не видається диплом державного зразка.

Крім того, учень позбавлений можливості спілкування в колективі та інших простих студентських радощів. Варто врахувати також той факт, що в нашій країні дистанційна освіта розвинене недостатньо. Таку форму навчання найчастіше застосовують або для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад або переведені на екстернат, або використовують для проходження підвищення кваліфікації, перепідготовки фахівців, а також вивчення курсів іноземної мови на платній основі.

Як же застосовувати такі освітні технології на уроках? Технології навчання на відстані реалізовуються наступними способами:

 1. Широко застосовують систему масових онлайн-курсів (МООКС) без обмеження за кількістю слухачів.
 2. Заняття в чаті, «Скайпі». Можливе проведення колективних та індивідуальних уроків за допомогою онлайн-відеозв`язку викладача і учнів.
 3. Заняття за допомогою електронної пошти. В такому випадку викладач висилає учневі матеріал уроку і завдання до нього, які необхідно виконати і відіслати на перевірку в зазначені терміни.

Класифікувати типи дистанційного навчання можна таким чином:

 • безплатні, за винятком, преміум;
 • з обмеженням за кількістю учасників і без обмеження;
 • без педагогічного супроводу і за допомогою викладача;
 • доступні в певний час і з вільним доступом.

Навіть при наявності істотних недоліків дистанційне навчання є прогресивною педагогічною технологією. Все більша кількість навчальних закладів пропонує абітурієнтам таку форму навчання.

Дистанційно-освітні технології

Вибираючи освітні технології для впровадження в процес навчання, педагогічним працівникам необхідно вміти професійно їх застосовувати на практиці. Для цього слід регулярно проходити курси перепідготовки, стежити за новинками сучасних інформаційних технологій і вчитися швидко адаптуватися до мінливих умов сучасного життя.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 144