Маркетинг. Необоротні активи підприємства

Поняття "необоротні активи"

Матеріальні засоби, які беруть участь в забезпеченні діяльності підприємства, називаються необоротні активи, як правило, термін їх використання не перевищує 12 місяців.

Структура необоротних активів

Необоротні активи проявляються як в матеріальному вигляді (основні засоби), так і в нематеріальному. Основні засоби, що входять до складу необоротних активів, беруть участь у виробничому циклі або забезпечують проведення основної діяльності. До нематеріальних активів відносяться ті, які не мають фізичної форми, але їх існування відбивається документально. Вони можуть бути пов`язані з виробництвом або наданням послуг (патенти, ліцензії), або їх наявність приносить певний дохід (цінні папери).необоротні активи

Вкладення у необоротні активи

Вкладення у необоротні активи включають витрати на забезпечення матеріальних і нематеріальних активів, що входять до їх складу, які поділяються на:

 1. Витрати на придбання ресурсів для виробництва, а також витрати на активи, які підприємство здає в оренду.
 2. Витрати на придбання прав власності і отримання сертифікації.
 3. Початкові внески при створенні підприємства.
 4. Фінансові вкладення в цінні папери та прямі вкладення в капітали або діяльність інших підприємств.

  управління необоротні активи

Управління необоротні активи

Для того щоб активи приносили прибуток підприємству, необхідно грамотно ними управляти. Тому важливо регулярно проводити такі заходи:

 1. Оцінка вартості. На вартість необоротних активів протягом їх використання можуть вплинути зміни в макроекономічному середовищі. Тому в деяких випадках потрібно провести переоцінку, що в підсумку вплине на собівартість.
 2. Амортизація. Необоротні активи згодом піддаються фізичному чи моральному зносу, що також знижує їх вартість. Залежно від виду використовуваних активів застосовуються різні підходи до амортизаційних відрахувань.
 3. Ремонт. напрямок грошових коштів на відновлення необоротних активів.
 4. Списання. В даному процесі обчислюється залишкова вартість, в яку включається накопичена амортизація, після чого списаний актив може бути проданий підприємством.
 5. Реалізація. Особливість даної операції полягає у визначенні результату продажу активу: отримання доходу або збитку (при зниженні вартості в процесі продажу).

  вкладення у необоротні активи

Важливі принципи управління необоротні активи

Чим більше необоротні активи впливають на дохід підприємства, тим краще треба ними керувати. Приміром, на виробничому підприємстві в першу чергу потрібно контроль якості і точний розрахунок рентабельності необоротних активів, що беруть участь у виробничому циклі. При цьому рентабельність таких активів показує відношення чистого прибутку до їх вартості. Не менш важливим є вибір найбільш підходящого методу нарахування амортизації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити щомісячний розрахунок і списання амортизаційних відрахувань на витрати підприємства.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 144