Види стратегій: поняття, класифікація, коротка характеристика

Поняття стратегії розвитку

наявність стратегії розвитку підприємства є на сьогоднішній день одним з найважливіших факторів його нормального існування. При цьому не можна обмежуватися тільки загальними фразами, будь-яка стратегія вимагає кропіткого аналізу основних факторів, що роблять як безпосереднє, так і опосередкований вплив на розвиток компанії. Вона являє собою результат спільної роботи всіх служб підприємства, при цьому в ній повинні чітко простежуватися основні структурні рівні компанії.

види стратегій

Основні види стратегій розвитку

На сьогоднішній день, в залежності від того чи іншого підстави, виділяють різні види стратегій розвитку підприємства. Наприклад, згідно з основним структурним рівням компанії, виділяють такі види стратегій, як головну, в якій цілі ставляться перед цілим підприємством як єдиним цілим, функціональну, яка носить забезпечує характер і ставить завдання перед окремими підрозділами, а також стратегії окремих робочих груп і невеликих колективів. Крім цього, останнім часом досить часто в окремий вид стали виділяти стратегії, що зачіпають окремі одиниці підприємства. Вся справа в тому, що в багатьох великих корпораціях існують цілком самостійні підрозділи, які забезпечують на своєму рівні повний цикл виробництва будь-якої продукції або послуги.

Види стратегій розвитку підприємства

Коротка характеристика стратегій зростання, стабілізації та захисту

Основні види стратегій по основному типу розвитку компанії - це стратегії зростання, стабілізації та захисту. Перша група особливо підходить для молодих, недавно створених компаній, діяльність яких спрямована на активне освоєння нових ринків, збільшення обсягів капіталізації, значне збільшення інвестиційної складової. У цій групі виділяють такі види, як стратегії суперр, динамічного зростання, стрибкоподібного розвитку, помірного і повільного зростання. В останньому випадку мова може йти про поступове уповільнення розвитку, що цілком відповідає теорії про економічних циклах.

Основні види стратегій

Поняття і сутність стратегій стабілізації

Основні види стратегій стабілізацій припускають, що компанія вже досягла максимуму по найважливіших економічних показниках, і тепер її основним завданням стає закріплення на досягнутих рубежах. Тут дуже важливий нюанс - як суб`єкт господарювання буде переходити з екстенсивних на інтенсивні шляхи розвитку, наскільки потужними виявляться її внутрішні резерви, наскільки адекватно поведеться керівництво і менеджмент.

Основні функції стратегії скорочення

Стратегії скорочення стають актуальними в періоди економічних криз, а також при серйозних структурних змінах всередині компанії. Тут від розробників планів розвитку потрібно знайти єдино правильні рішення, щоб в максимально короткі терміни провести реорганізацію виробництва, звівши до мінімуму можливі втрати. Найбільш часто вживані види стратегій в цьому випадку - це концентрація, диверсифікація, інтеграція і реінжиніринг. В останньому випадку він здійснюється повна відмова від старого профілю підприємства, так як його продукція або послуги на ринку виявляються незатребуваними. При цьому практично повністю змінюється не тільки внутрішній зміст компанії, але і її зовнішній вигляд.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 170