Структура ринку: основні види та елементи

Основні риси структури ринку

Структура ринку відображає його основні характерні риси, в числі яких знаходяться такі: розміри і кількість фірм, ступінь подібності або особливості товарів різних компаній і доступність необхідної інформації про ринок. У спеціальній літературі викладено такі типи ринкових структур: монополістична і досконала конкуренція олігополія або дуополія- монополія. структура ринкуПри цьому монополія може бути закрита (захищена заборонами юридичного характеру), природна (за допомогою однієї фірми обслуговується весь ринок) і відкрита (одне підприємство стає єдиним постачальником на деякий час, але не захищене від конкуренції). Представлені типи мають загальну назву - «конкурентна структура ринку».

Основні ознаки

Основними ознаками, що знаходяться в основі класифікації конкурентної структури ринку, є такі: кількість продавців або виробників-кількість покупців-тип продукту-мети продавців. конкурентна структура ринкуПри проведенні аналізу конкуренції, об`єктом може виступати галузь. Іншими словами, це група конкурентів, якими виробляються товари або послуги, що змагаються між собою. Метою такого аналізу є виявлення всіх конкурентних переваг суб`єктів і вибір такої конкурентної стратегії.

інфраструктура ринку

інфраструктура ринку праці є як і у будь-який об`єктивно існуючої системи. Дане поняття представлено сукупністю економічних і організаційно-правових відносин, об`єднаних в єдине ціле. Структура ринку представлена сукупністю інститутів, служб, систем і підприємств, які сприяють просуванню послуг і товарів, що входять до складу інфраструктури, і забезпечують нормальне його функціонування. інфраструктура ринку може включати такі елементи: біржі- ярмарки і аукціони- торгові підприємства-трудові біржі- інформаційні центри та юридичні контори- консалтингові та аудиторські фірми.

Внутрішня будова структури ринку

Зазначені елементи тісно взаємопов`язані між собою. У разі їх рівноваги, вся економіка знаходиться в аналогічному рівновазі. І навпаки, дестабілізація хоча б одного з усіх перерахованих елементів носить негативний відбиток на ринковій економіці. Таким чином, структура ринку визначається внутрішньою будовою, розташуванням і порядком певних його елементів. інфраструктура ринку праціНа відміну від наведених вище типів структур, існують інші критерії для класифікації, а саме: по об`єктах ринкових відносин (ринки споживчих послуг і товарів, цінних паперів та сировини) - по суб`єктам ринку (покупців і продавців) - за географічним положенням (світовий, національний і місцевий) тощо У мікроекономіці структура ринку узагальнюється, а в її рамках досліджується поведінка фірм-виробників, які приведуть до отримання найвищих вигод з подальшою максимізацією прибутку. В основі такого узагальнення лежить розробка конкретних рекомендацій, що мають важливе прикладне значення в стратегічному виборі поведінки фірми.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 51