Превентивні заходи - необхідна умова нормального існування будь-якої держави

Сутність цього поняття

превентивні заходи

Превентивні заходи являють собою запобіжні, запобіжні дії. Найчастіше цей термін зустрічається в сфері страхування, їм позначаються заходи, реалізовані для максимального зниження ризику в області майнового страхування. Також термін «превентивні заходи» використовується в ситуаціях, в яких виникає необхідність у зниженні ризиків і їх впливу на результати здійснення господарської діяльності будь-якого суб`єкта.

Сфери застосування превентивних заходів

Широке поширення цього поняття знаходить і в таких сферах, як державна, соціальна, медична, виховна, масова і особиста. Так, державні превентивні заходи - це заходи, які здійснюються на рівні всієї країни або її регіонів за рахунок бюджетних коштів, грунтуючись на відповідних постановах уряду. превентивні заходиДо таких заходів можуть бути віднесені заходи з охорони здоров`я матері, дитини і просто довкілля, медичного обслуговування та фізичного виховання. Масові превентивні заходи, наприклад в стоматології, можуть бути зведені до фторування води або харчових продуктів, а також до санітарно-освітньої роботи в засобах масової інформації. Найчастіше реалізація цих заходів регламентується на рівні уряду, проте їх виконання безпосередньо залежить від ініціативності і відповідальності місцевих органів управління. Також важливе значення для ефективного здійснення заходів відіграють органи охорони здоров`я, зобов`язані використовувати всі можливості, які надаються їм відповідним законодавством. Соціальні превентивні заходи являють собою досить широке коло заходів, реалізованих на місцевому рівні у формі фінансування профілактичних заходів в дошкільних установах, а також школах і вищих навчальних закладах. Сюди ж може бути віднесена організація звичайних кімнат здоров`я або заготовка в перерахованих установах фруктів і овочів. Медичні превентивні заходи - заходи, які пов`язані з організацією та проведенням санітарної та освітньої роботи.

Різновиди профілактичних заходів

превентивні заходи цеЗа рівнем і масштабом застосування профілактичні заходи можуть поділятися на групові, популяційні, індивідуальні та особисті. Так, до популяцій відносяться заходи, які охоплюють значну частину контингенту населення. Групова профілактика розрахована на проведення таких заходів в деякій обмеженій групі громадян (наприклад, в дитячому садку, школі, організаціях або поліклініці). Основне їх прояв простежується в медикаментозної профілактики, а також спеціалізованому навчанні або бесідах. Зазначені заходи можуть бути здійснені з урахуванням регіональної особливості. Особисті превентивні заходи проводяться кожною людиною окремо відповідно до його вихованням, знаннями, навичками, мораллю і лікарськими порадами. Їх рівень залежить в значній мірі від культури особистості і рівня знань.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 99