Бюджетний процес: поняття, учасники та стадії

Бюджетний процес включає в себе сукупність регламентованих законом дій, які виконуються органами державного управління і влади, спрямованих на виконання, затвердження, розгляд і початкове складання державного бюджету. Фактично він представляє собою діяльність держави і його законодавчих і виконавчих органів, яка безпосередньо пов`язана з формуванням центрального або регіонального бюджету.

Завдання бюджетного процесубюджетний процес

  • пошук і розподіл державних фінансових і матеріальних ресурсів;
  • розрахунок необхідних в майбутньому звітному періоді витрат і доходів;
  • забезпечення збалансованості бюджету;
  • узгодження стратегічної економічної програми, яка реалізується в державі, і бюджетної політики;
  • перерозподіл ресурсів між центральним і місцевими бюджетами.

Цілі бюджетного планування

учасники бюджетного процесуБюджетний процес починається з того моменту, коли приймається рішення про початок складання нового бюджету, і завершується оформленням законодавчими органами звіту про обов`язковість його виконання. А щоб він вийшов збалансованим, дуже важливо присвятити частину часу планування. Можна навіть сказати, що бюджетний процес якраз і починається з планування: визначаються обсяги доходів і витрат, бюджетний результат (профіцит або дефіцит), а також встановлюються форми і методи контролю та регулювання витрачання грошових коштів. Якщо все це добром не обдумати, то не варто і мріяти про виконання поставлених завдань.

Учасники бюджетного процесу

Серед них можна виділити наступних економічних суб`єктів:

  • президент;
  • органи виконавчої і законодавчої влади, фінансового контролю (митна служба, податкова інспекція, міністерство фінансів і т.д.), а також інші органи, які наділені податковими, бюджетними та іншими повноваженнями (рахункова палата, центральний банк і ін.);
  • позабюджетні фонди, засновані державою;
  • основні розпорядники коштів, наявних в бюджеті (міністерства, агентства, служби і будь-які інші відомості, які розподіляють кошти з бюджету між бюджетополучателями).

Стадії бюджетного процесу

стадії бюджетного процесуНа першій стадії складається попередній і остаточний проект бюджету на основі макроекономічних показників держави, а також прогнозу соціально-економічного розвитку в наступному році. Також на бюджетний процес завжди впливає обрана на даний період фінансово-бюджетна і податкова політика держави. Далі проект був ухвалений парламентом, а потім відбувається складання регіональних проектів бюджету на основі отриманої від фінансових органів інформації. Бюджетний процес закінчується виданням законодавчими органами звіту про виконання прийнятого бюджету. Але до цього його ще мають розглянути в чотирьох читаннях і опублікувати спочатку у вигляді проекту, а потім і остаточного закону.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 102