Конституційне право - це ... Норми і принципи конституційного права

Конституційне право - це галузь, яка входить в єдину юридичну систему. У цій структурі відображені основні напрямки взаємодії положень, їх зв`язку. Усередині системи виділяють елементи, які володіють не тільки певним єдністю, а й відмінностями. Розглянемо далі докладніше конституційне державне право. конституційне право це

Загальні відомості

Конституційне право Росії - це комплекс положень, що мають специфічну систему. Вона являє собою структуру, яка визначається інтеграцією і диференціацією юридичних актів. Норми конституційного права виступають як джерела системи. Вони забезпечують регулювання тих чи інших суспільних відносин в загальних рисах. Ці положення вважаються основними, вихідними для інших юридичних галузей. Відповідні норми конституційного права виступають в якості бази для цивільної, сімейної, фінансової, кримінальної та іншої сфери регулювання.

Основні положення

Принципи конституційного права - це почала системи. Відповідно до них формується структура галузі. Вони надають їй єдину спрямованість. На думку відомого вченого Баглая, конституційне право - це система, обумовлена самою своєю характером. Вона розділяє положення щодо інститутів, однак при цьому не формує непроникні кордону між ними. Структура створює основні напрямки їх взаємозв`язку. Цим забезпечується єдність сфери конституційно-правового регулювання. Образно кажучи, система впорядковує рівні в багатоповерховому і багатоквартирному спорудженні, має в своєму розпорядженні інститути і юридичні акти по поверхах і приміщень. Разом з цим система влаштовує своєрідні ліфти, сходи і коридори, за допомогою яких здійснюється взаємодія елементів. А в якості фундаменту цього будинку виступають принципи права. захист конституційних прав це

суверенітет народу

Конституційне право - це галузь, що закріплює юридичні можливості населення. Волевиявлення народу формує владу. Держава, виступаючи в якості офіційного представника суспільства, виражає волю його членів. Воно забезпечує реалізацію можливостей і дотримання інтересів людей в повному обсязі. Разом з цим їм здійснюється і захист конституційних прав. Це одна з основних гарантій, що надаються владою.

Пріоритет охорони юридичних можливостей і свобод

Ключове положення, яке проголошує конституційне право, - це визнання людини, його інтересів найвищою соціальною цінністю. Неповага до законодавства, зневажливе ставлення до свободам та юридичним можливостям громадян негативно відбивається на моральному і соціально-психологічному стані суспільства. Визнання людини і громадянина, його прав і свобод найвищою цінністю виключає розвиток недовіри населення до влади, посилює його політичну активність. Її охорона забезпечується прийняттям комплексу заходів владного впливу, встановленням певних процедур їх застосування. норми конституційного права

незалежність судочинства

Це ще один найважливіший принцип конституційного права. Згідно з Основним законом, правосуддя можуть відправляти виключно суди. У своїй діяльності вони керуються також нормами кримінального, адміністративного і цивільного виробництва. Судова влада є незалежною від інших гілок. Вона підкоряється тільки законодавству.

поділ влади

Відповідно до Конституції, в Росії існує три гілки. Це поділ виражається в першу чергу в існуванні самостійних структур, незалежних механізмів функціонування. У Росії діє законодавча, судова і виконавча влади. Це поділ втілюється створенням спеціалізованих органів у кожній структурі. Вони розрізняються за видами діяльності, повноважень, компетенції. При цьому вони мають можливості стримувати один одного.

Правова держава

Таким країна проголошується в Основному законі. Правовим називають таку державу, владу в якому обмежується певними рамками. Вони встановлюються законодавством. Основним в понятті правової держави виступає обмеження, зв`язаність влади юридичними актами, її обов`язок підкорятися їм. Таким чином, федеративна система сама обмежує себе законодавчими положеннями. принципи конституційного права це

Специфіка юридичних актів

Як первинної ланки в конституційному праві виступає норма. Вона встановлює певні моделі поведінки. Ці правила характеризуються специфічними рисами. Зокрема:

  1. Обов`язковістю для всіх, хто знаходиться в сфері дії норми.
  2. Формальною визначеністю.
  3. Письмовим вираженням в офіційних документах.
  4. Внутрішньої визначеністю обов`язків і прав.
  5. Державною гарантією (можливістю застосувати примусові заходи при порушенні).

структура норм

Ці акти виступають як абстрактні, загальнообов`язкові, формально-визначені правила. У структурі норми присутній три елементи:

  1. Гіпотеза.
  2. Диспозиція.
  3. Санкція. конституційне право Росії це

Конституційна норма може реалізовуватися в рамках конкретних відносин при наявності певних обставин, які вказуються в гіпотезі. Прикладом може служити частина 1 ст. 56 Основного закону. У ній сказано, що в умовах надзвичайної ситуації для забезпечення захисту конституційного устрою і безпеки населення, згідно ФЗ, можуть встановлюватися деякі обмеження свобод і прав із зазначенням терміну та меж їх дії. Таким чином, гіпотеза висловлює умова, при якому змінюються, виникають або припиняються обов`язки і юридичні можливості учасників цивільних відносин. У диспозиції присутній безпосередньо правило поведінки. Ця частина норми формулює, власне, обов`язки і права суб`єктів суспільних відносин. Під санкцією розуміють вказівку на негативні наслідки, які можуть виникнути при порушенні встановлених правил. Санкції конституційних норм носять правовосстановітельние характер.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 175