Галузі психології і їх характеристика

В окрему науку психологія виділилася ще в XIX столітті. З тих пір як в нашій, так і в багатьох країнах світу цій науці приділяється багато уваги. З`явилося безліч течій, галузей, було проведено величезну кількість експериментів, що стосуються різних сфер діяльності людини. На сьогоднішній день існують такі галузі психології, як педагогічна, дитяча, вікова, психологія праці, авіаційна, інженерна, медична, патопсихологія, юридична, військова, диференціальна, соціальна і багато інших.

галузі психології

Дитяче та педагогічне спрямування науки

Дитяча психологія вивчає особистість дитини, розвиток її свідомості, діяльності та психічних процесів. Вчені, що працюють в педагогічному напрямку, займаються вивченням закономірностей розвитку дитини в процесі виховання і навчання.

Психологія видів діяльності людини

Деякі галузі психології вивчають проблеми різних видів діяльності людини. Так, авіаційна розглядає особливості діяльності льотчика. Психологія праці вивчає особливості розвитку трудових навичок кожної людини або певної групи в цілому. Інженерна - працює над вивченням процесів взаємодії людини і техніки для того, щоб була можливість на практиці створювати і вводити в експлуатацію нові види останньої.

Медична та юридична галузі науки

Особливості поведінки хворого та діяльності лікаря в умовах лікувальнихГалузі сучасної психології установ вивчає медичний напрямок науки. До цієї галузі психології також відноситься розробка психологічних методів лікування і терапії. Фахівці, що працюють в юридичній сфері, займаються вивченням психологічних особливостей поведінки учасників судового процесу (свідків, підсудних, адвокатів). Галузі сучасної психології не закінчуються вищеописаними, дана наука постійно розвивається, і в ній з`являються нові течії і думки вчених, що сприяє появі нових галузей.

Галузі соціальної психології

Соціальну психологію можна виділити в окрему підгрупу. Ця наука вивчає психологічні прояви особистості в соціумі. Йдеться про взаємини з Галузі соціальної психологіїокремими людьми, з цілою групою, а також про соціально-психологічних проявах в умовах впливу радіо, моди, преси, різних чуток. Можна виділити наступні галузі соціальної психології: політична, етнічна та економічна. Політична - вивчає такі питання, як політика і особистість, підстави політичної діяльності, психологія особистості політиків і мотиви влади кожної окремої особистості. Етнічна - досліджує поведінку представників різних народів, а саме особливості, які обумовлені походженням кожного з них. До галузі психології соціального спрямування відноситься і економічна. Вона займається дослідженням господарського життя суспільства, відносин і взаємодії господарюючих суб`єктів, а також економічної поведінки людей.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 85