Інноваційний менеджмент та його цілі

Інноваційний менеджмент є одним з головних напрямків стратегічного планування та управління, яке здійснюється вищим керівництвом компанії. Головною його метою є вибір, розробка та впровадження основних напрямків розвитку дрібних і великих суб`єктів підприємництва, їх виробничої і науково-технічної інноваційний менеджментдіяльності. Сутність інноваційного менеджменту проявляється через розробку та впровадження нової продукції, вдосконалення та модернізації наявних засобів виробництва, зняття з потоку застарілої продукції і заміни її на нову. Тобто все те, що, по суті, і є різного роду нововведеннями. Але свою основну увагу інноваційний менеджмент зосереджує на виробленні нових глобальних стратегій розвитку компанії. Пошук нових ринків, маркетингові складові, розробка нових видів продукції і так далі.

Методи інноваційного менеджменту припускають здійснення наступних дій:

  • Контроль процесу розробки нових видів продукції і подальшого її впровадження.сутність інноваційного менеджменту
  • Глобальна розробка програм і планів майбутнього управління.
  • Попередній розгляд інноваційних проектів різного характеру.
  • Координація інноваційної політики компанії, контроль над діяльністю виробничих підрозділів в цій області.
  • Інноваційний менеджмент також передбачає забезпечення припливу кваліфікованого персоналу в виробництво.
  • Забезпечення програм фінансуванням та іншими видами матеріальних ресурсів.
  • Створення та управління тимчасовими цільовими групами для комплексного вирішення проблем, пов`язаних з інноваціями.

Інноваційний менеджмент та особливості його розвитку

На сучасному етапі свого розвитку, такий вид управлінської діяльності прийшов до досить високої кооперації наукових і продуктивних сил в межах компаній. Йдеться про те, що передові транснаціональні компанії методи інноваційного менеджментусьогодні воліють створювати в своїх системах єдині науково-технічні комплекси, які зближують наукову і маркетингову діяльність і розробки безпосередньо з виробничим процесом. Це значно допомагає корпораціям швидко орієнтуватися на своєму ринку і, відповідно, істотно збільшувати свої прибутки. Така орієнтація в інноваційній діяльності великих фірм проявилася ще в 1980-і роки. Спочатку вона стала результатом прагнення до підвищення в асортиментному ряді продукції, що випускається кількості наукомістких новинок, продаж яких змушує покупців згодом повертатися і докуповувати супутні технічні послуги: консультаційні, інжинірингові, лізингові та інші. Сьогодні ці тенденції особливо явно можна простежити в діяльності машинобудівних ТНК Сполучених Штатів. Ці компанії прагнуть максимально сконцентрувати свою діяльність на розробці та виробництві високотехнологічних товарів (радіоелектроніка, мікропроцесори, комп`ютери високої обчислювальної потужності, засоби автоматизації та інше).


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 79