Західна європа: історія, розвиток, культура

Західна Європа - це величезна частина світу з багатою історією і культурою. Сьогодні європейські країни є найбільш розвиненими в світі і більш інших впливають на міжнародну політику.

період Античності

Античну Грецію називають колискою європейської цивілізації. Саме тут зародилася звична для нас модель демократичної організації суспільства, склалися передумови для розвитку економічної системи і культурних традицій майбутніх країн. Ця цивілізація справила величезний вплив не тільки на області Середземномор`я, а й на Азію і Африку.

Економічною основою античного світу був поліс, де вже в ранній час, на відміну від східних країн, відбулося виділення приватної власності з колективною. Стародавні Греція та Рим дали поштовх до формування європейського права як особливого регулятора відносин між державою і громадянином.

Держави Західної Європи

Досягнення античної культури, незважаючи на забуття в Середні століття, в подальшому були переосмислені і склали основу для розвитку різних галузей знань в Західному світі в Новий час. Крім того, в цю епоху утворилися союзи племен, які послужили фундаментом для формування європейських націй.

період Середньовіччя

Історія Західної Європи в середні віки насичена війнами і новими досягненнями науки. Саме в цей час на політичній карті світу виникли багато європейських держав, склалися принципи роботи окремих політичних інститутів.
Європа в епоху Середньовіччя стає «християнським світом». Релігія має великий вплив не тільки на суспільні відносини, а й на політичне життя.

У цей час піднімаються такі держави Західної Європи, як Остготское, Вестготское, Франкское і англосаксонське королівства.

Історія Західної Європи

Важливим досягненням середньовічної європейської цивілізації є скасування рабства. Це відкрило можливість впровадження інновацій в суспільне життя і в виробництво.

У період Зрілого Середньовіччя з`являється романський стиль, який знайшов своє відображення в архітектурі (наприклад знаменита «падаюча» вежа в Пізі), живописі, скульптурі, а також готика, колискою якої стала Франція.

Відродження

Епоха Відродження - це перехідний період між Середньовіччям і Новим часом, який охоплює з XIV по XVI ст. Саме тоді сформувався новий образ європейської людини - вольового, сильного, інтелектуального.

Ренесанс - це особливий період, який в своєму розвитку пройшла культура Західної Європи. Його головним завданням і метою було відродження античної спадщини, його переосмислення і застосування в нову епоху.

Батьківщиною Відродження вважається Італія. Саме тут творили знамениті Леонардо да Вінчі, Філіппо Брунеллески, Мазаччо, Сандро Боттічеллі.

Культура Західної Європи

В епоху Відродження Західна Європа вступила на шлях Великих географічних відкриттів, що сприяло розширенню кругозору кожної людини, розвитку культури і її впровадження в інших частинах світу.

У цей час склалася особлива форма світогляду - гуманізм (визнання людей найвищої цінністю і їх права на вільний розвиток і реалізацію своїх можливостей).

Новий час

Новий час охоплює період з XVI по XIX ст. Розвиток Західної Європи в цю епоху характеризується такими поняттями, як «промислова революція», «первісне нагромадження капіталу», «колоніальна система», «освіта» і т. Д.

У Новий час відбуваються зміни в релігійному житті європейських країн, що було наслідком Реформації (духовного і суспільно-політичного руху, спрямованого проти католицької церкви). Найважливішою подією цього періоду стала Велика французька революція, яка спричинила за собою ряд соціальних і політичних змін в інших країнах Європи.

У XIX ст. змінюється карта Європи. У 1870-х роках були об`єднані Німеччина та Італія, а також утворена Австро-Угорщина.

З Нового часу бере свій початок епоха колоніалізму. Провідні європейські країни, зацікавлені в торгівлі зі Сходом, засновують там факторії. Пізніше з`являються перші колонії в Індії, Африці, Канаді і т. Д.

Величезним потрясінням на завершальному етапі періоду стала Перша світова війна.

Культурний розвиток Західної Європи в Новий час

Західна Європа в XVIII столітті вступила в епоху Просвітництва, яка за своїм змістом була продовженням Ренесансу. У цей час все більш актуальними стають гуманістичні ідеї, визнається величезна роль людського розуму, зростає авторитет науки. Видатні просвітителі (Вольтер, Ш. Монтеск`є, І. Гете, І. Кант, Ж. Руссо, І. Гердер) розробили концепцію «природного розвитку» і відстоювали невід`ємні права людини.

У мистецтві Нового часу виділяються такі напрямки, як класицизм і бароко. До кінця періоду вони були витіснені рококо, сентименталізмом і модернізмом. З цього часу європейські країни стають провідними у світовій культурі, відсунувши на задній план Китай і інші східні держави.

Слід зазначити і революцію в науці. Вона пов`язана з іменами Г. Галілея, І. Ньютона, І. Кеплера, Р. Бойля, Р. Декарта, В. Паскаля, У. Гарвея і інших. У Новий час наука набуває глобального характеру.
Розвиток Західної Європи

новітній час

У Новітній час Західна Європа остаточно придбала свій сучасний вигляд. Найзначнішою подією епохи вважається Друга світова війна, в якій взяла участь 61 країна. В ході цього конфлікту вперше було застосовано ядерну зброю. Після Другої світової війни були створені такі міжнародні організації, як ООН і НАТО.

У Новітній час були винайдені телефон, комп`ютер, АЕС, супутник, компакт-диск, Інтернет, які стали невід`ємною частиною повсякденного життя кожної сучасної людини.

Західна Європа

Культура Західної Європи в Новітній час

Цей період відзначений появою нових філософських течій: екзистенціалізму, неопозитивізму та неотомізму.

На початку Нового часу в літературі переважали фантастичне і демократичне спрямування. Перша пов`язана зі спробами людини усвідомити значення війни і миру (Г. Уеллс), друге - зрозуміти сенс що відбуваються навколо подій (Бернард Шоу, Теодор Драйзер, Томас Манн).

У мистецтві Новітнього часу слід відзначити появу різних течій модернізму (експресіонізм, фовізм, кубізм, сюрреалізм, футуризм, абстракціонізм) і авангардизму.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 140