Які бувають типи і види мислення? Як визначити тип мислення людини?

Що таке мислення? Це процес обробки інформації, що надходить з навколишнього світу. Мислення здійснюється в ході перебігу думок, образів, різних відчуттів. Людина, отримуючи будь-яку інформацію, здатний видати за зовнішню, так і внутрішню сторону конкретного предмета, передбачити зміна його в часі, уявити цей предмет в його відсутність. Що таке тип мислення? Чи існують якісь методики для визначення типів мислення? Як ними користуватися? У цій статті ми розглянемо основні типи мислення, їх класифікацію та особливості.

Загальна характеристика мислення

тип мисленняВивчаючи інформацію про типи та види мислення, можна прийти до висновку, що для їх визначення не існує єдиної характеристики. Думки вчених і психологів в чомусь схожі, в чомусь різні. Класифікація основних типів мислення - річ досить умовна, так як найбільш характерні типи і види мислення людини доповнюються їх похідними, індивідуальними формами. Але перш ніж перейти до розгляду різних типів, хотілося б з`ясувати, як протікає сам процес розумової діяльності. Мислення можна розділити на деякі розумові операції, в результаті яких утворюється поняття.

 • Перш за все, за допомогою аналізу людина подумки розбиває ціле на складові частини. Це відбувається внаслідок прагнення до глибшого пізнання цілого шляхом вивчення кожної його частини.
 • В результаті синтезу людина подумки з`єднує окремі частини в єдине ціле, або групує окремі ознаки, властивості предмета або явища.
 • У процесі порівняння багато типів і види мислення здатні виділяти спільне та відмінне у предметів або явищ.
 • Наступною операцією процесу мислення є абстракція. Це одночасне уявне відвернення від неіснуючих властивостей при виділенні істотних ознак предмета.
 • Операція узагальнення відповідає за систематизацію властивостей предмета або явища, зведення воєдино загальних понять.
 • Конкретизація - це перехід від загальних понять до єдиного, конкретного випадку.

Всі ці операції можуть поєднуватися в різних варіаціях, утворюючи в результаті поняття - основну одиницю мислення.

Практичне (наочно-дієве) мислення

типи мислення людиниПсихологи ділять типи мислення людини на три групи. Розглянемо перший тип - наочно-дієве мислення, в результаті якого людина здатна впоратися із завданням в результаті уявного перетворення ситуації на підставі отриманого раніше досвіду. Із самої назви виходить, що спочатку відбувається процес спостереження, метод проб і помилок, потім, виходячи з цього, формується теоретична діяльність. Цей тип мислення добре пояснюється наступним прикладом. Людина спочатку на практиці навчився вимірювати свою земельну ділянку за допомогою підручних засобів. І лише потім на основі отриманих знань поступово була сформована геометрія, як окрема дисципліна. Тут практика і теорія нерозривно пов`язані між собою.

Образне (наочно-образне) мислення

Поряд з понятійним мисленням виступає образне, або наочно-образне. Його можна назвати мисленням за допомогою уявлення. Образний тип мислення найбільш явно спостерігається у дошкільнят. Для вирішення певної задачі людина користується вже не поняттями або висновками, а образами, які зберігаються в пам`яті або відтворюються уявою. Цей тип мислення можна також спостерігати у людей, які за родом своєї діяльності покликані приймати рішення, взявши за основу лише спостереження за предметом або наочні зображення предметів (план, малюнок, схема). Наочно-образний тип мислення забезпечує можливість уявного представлення, підбору різних поєднань предметів та їх властивостей.

Абстрактно-логічне мислення

Даний тип мислення не оперує окремими деталями, а концентрується на міркуванні в цілому. Розвиваючи цей тип мислення ще з раннього віку, в майбутньому можна буде не турбуватися про проблеми з вирішенням важливих завдань. Абстрактно-логічне мислення має три форми, розглянемо їх:

 • Поняття - це об`єднання одного або декількох однорідних предметів за допомогою істотних ознак. Дану форму мислення починають розвивати у маленьких дітей, знайомлячи їх із значенням предметів, даючи їм визначення.
 • Судження може бути простим і складним. Це твердження або заперечення будь-якого явища або взаємозв`язку предметів. Просте судження має вигляд короткої фрази, а складне може бути у вигляді розповідного речення. «Собачка гавкає», «Мама любить Машу», «Водичка мокра» - саме так ми вчимо дітей міркувати під час знайомства їх з зовнішнім світом.
 • Умовивід - це логічний висновок, який випливає з кількох суджень. Початкові судження визначаються як передумови, а кінцеві - як ув`язнення.

методика тип мисленняКожному під силу самостійно розвивати логічне тип мислення, для цього існує маса головоломок, ребусів, кросвордів, логічних завдань. правильно розвинене абстрактно-логічне мислення в майбутньому дає можливість вирішити безліч завдань, які не дозволяють мати тісний контакт з досліджуваним предметом.

Типи економічного мислення

Економіка - це та галузь життя людини, з якою кожен стикається. Щодня пізнаючи щось з повсякденної практики, особистість формує власні орієнтири, які стосуються господарської діяльності. Так поступово формується економічне мислення.

Звичайний тип мислення має суб`єктивний характер. Індивідуальні економічні пізнання не настільки поглиблені і не здатні запобігти промахи і помилки. Буденне економічне мислення ґрунтується на односторонніх і уривчастих знаннях в цій галузі. Внаслідок цього можливо сприйняття частини якої-небудь події як єдиного цілого або випадкового явища - як постійного і незмінного.

Навпаки буденного варто наукове економічне мислення. Людина, що володіє їм, знає способи раціональної та науково-обгрунтованої економічної діяльності. Міркування такої особистості не залежать від чийогось думки, вона здатна визначити об`єктивну істину ситуації. Наукове економічне мислення охоплює всю поверхню подій, відбиваючи економіку у всебічній цілісності.

філософське мислення

типи і види мисленняПредметом філософії є духовний досвід людини, як психологічний і соціальний, так і естетичний, моральний і релігійний. Як саме світогляд, так і типи філософського мислення беруть свій початок в продуктивному сумніві в правильності повсякденних думок. Розглянемо основні особливості цього типу мислення:

 • Концептуальна обґрунтованість - це послідовність вирішення питань світогляду згідно з установленим порядком.
 • Послідовність і систематичність передбачає побудову філософом теоретичної системи, що дає відповіді на безліч світоглядних питань.
 • Універсальність теорій полягає в наступному: філософ рідко дає відповіді на питання, що хвилюють конкретну людину, його теорії лише вказують вірний шлях для пошуку цих відповідей.
 • Відкритість для критики. Філософські судження піддаються конструктивної критики і відкриті для перегляду основних положень.

Раціональний тип мислення

Який вид сприйняття і обробки інформації оперує компетентністю і знанням, умінням і навиком і не бере до уваги такі операції, як почуття і передчуття, імпульс і бажання, враження і переживання? Вірно, раціональне мислення. Це когнітивний процес, який грунтується на розумному і логічному сприйнятті предмета або ситуації. Людині протягом життя не завжди доводиться міркувати над чим-небудь, іноді він обходиться почуттями і звичками, доведеними до автоматизму. Але коли він «включає голову», то намагається мислити раціонально. Залучити таку людину можна лише фактами, заснованими на реальності, і лише усвідомивши важливість кінцевого результату, він почне діяти.

ірраціональне мислення

Ірраціональне мислення не підпорядковується логіці і контролю над своїми діями. Ірраціоналісти - діяльні особистості. Вони беруться за багато справ, однак в їх діях проглядається нелогічність. Їхні думки та судження ґрунтуються не на реальних фактах, а на очікуваний результат. Ірраціональне мислення може грунтуватися на спотворених умовиводах, на зменшенні або перебільшенні значущості будь-яких подій, персоналізації або сверхобобщеніі результату, коли людина, одного разу зазнавши невдачі, робить відповідний висновок на все життя.

Синтезує тип мислення

логічний тип мисленняЗа допомогою даного типу мислення людина на основі різних фрагментів і шматків інформації створює цілісну картину. Люди-енциклопедисти, бібліотекарі, офісні працівники, вчені, програмісти-ентузіасти - всі вони є представниками синтезує мислення. Від них неможливо дочекатися інтересу до екстриму і подорожей, їх звичним полем діяльності є постійна робоча рутина.

Люди-аналітики

Спостерігачі, люди, які здатні докопатися до першопричини події, любителі міркувати про життєвий шлях, маючи в своєму арсеналі лише кілька фактів, детективи і слідчі - це типові представники аналітичного типу мислення.

Це свого роду науковий тип мислення, сильною стороною якого є логіка. Цей тип сприйняття інформації можна порівняти з раціональним, але він більш довгостроковий. Якщо раціоналіст, вирішуючи одну проблему, швидко переходить до вирішення наступного, то аналітик буде довго копатися, оцінювати розвиток подій, обмірковувати, що могло послужити першопричиною.

Ідеалістичний тип мислення

Найбільш часто зустрічаються типи мислення людини включають мислення ідеалістичне. Воно характерно для людей з дещо завищеними вимогами до оточуючих. Вони підсвідомо намагаються відшукати раніше створені ідеальні образи в оточуючих, вони схильні плекати ілюзії, що тягне за собою розчарування.

науковий тип мисленняІдеалісти максимально точно можуть оперувати в своїх рішеннях соціальними і суб`єктивними факторами, вони намагаються уникати конфліктних ситуацій, вважаючи їх непотрібної тратою часу. На їхню думку, всі люди можуть домовитися між собою. Для цього їм важливо правильно визначити кінцеву мету. Їх стандарти можуть здатися занадто завищеними, проте якість роботи таких людей дійсно висока, а поведінка - зразкове.

Люди «Навіщо?» І люди «Чому?»

Ще одна характеристика типів мислення була запропонована Стівеном Кові. Йому належить ідея про те, що різні типи мислення можна розділити всього на два види. Пізніше його теорію підтримав і Джек Кенфілд, що займається мотивацією людини. Так що ж це за теорія? Давайте розберемося.

Люди першого типу живуть думками про власне майбутнє. Всі дії людей спрямовані не на втілення в життя своїх бажань, а на роздуми про завтрашній день. При цьому, вони не замислюються, чи наступить це «завтра» взагалі. Результатом цього є безліч втрачених можливостей, нездатність до кардинальних змін, а мрії про безхмарне майбутнє часто так і не втілюються в життя.

Люди «чому» живуть минулим. Минулим досвідом, минулими перемогами і досягненнями. При цьому вони часто не помічають того, що відбувається на даний момент, про майбутнє можуть взагалі не замислюватися. Причини виникнення багатьох проблем вони шукають в минулому, а не в собі.

Методика «Тип мислення»

На сьогоднішній день психологами розроблено безліч методик, за допомогою яких можна визначити власний тип мислення. Респонденту пропонується відповісти на питання, після чого його відповіді обробляються, і визначається домінуючий тип сприйняття і обробки інформації.

різні типи мисленняВизначення типу мислення може допомогти у виборі професії, багато чого розповісти про людину (його схильності, стиль життя, успіх при освоєнні нового виду діяльності, інтереси і багато іншого). Прочитавши питання тесту, варто відповісти ствердно, якщо ви погоджуєтеся з думкою, і негативно, якщо немає.

Методика «Тип мислення» показала, що рідко зустрічаються люди, у яких тип мислення визначено в чистому вигляді, частіше за все ці вони комбінуються.

Варто зауважити, що існує безліч різних вправ, що дозволяють тренувати і розвивати певні типи мислення. Так, типи творчого мислення можна розвивати за допомогою малювання, логічного, як говорилося раніше, за допомогою кросвордів і ребусів.


Статті за темою "Які бувають типи і види мислення? Як визначити тип мислення людини?"
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 105