Які бувають методи нарахування амортизації

Що таке амортизація? Це перенесення частки вартості активів на створювану за допомогою них продукцію. У зв`язку з цим стає необхідним знати методи нарахування амортизації, які дозволені до застосування. В організаціях фахівці вибирають найбільш оптимальні. Познайомимося з найпоширенішими з них ближче.методи нарахування амортизації

Методи нарахування амортизації

В даний час в Росії основні засоби можна списувати різними способами: лінійним, що зменшує залишку, по терміну корисної експлуатації, пропорційно обсягу вироблених товарів, прискореної амортизації. Всі вони мають свої особливості і застосовуються на підприємстві в залежності від режиму використання. Найперший метод доцільно використовувати в тих організаціях, де термін служби обмежує фізичний, а не моральний знос. Другий спосіб дозволяє списати більшу суму в перші роки використання. Амортизація по терміну корисної експлуатації еквівалентна попереднього методу, але відрізняється тим, що списує всю вартість. Розрахунок пропорційно обсягу робіт дозволяє виконувати відрахування на підставі кількості вироблених продуктів. Прискорений метод амортизації використовують підприємства, що займаються впровадженням науково-технічних досягнень, коли товар швидко застаріває.

Лінійний спосіб нарахування амортизації

лінійний спосіб нарахування амортизації

Даний варіант розрахунку застосовується на 70% всіх підприємств, тому що він дуже простий. Особливість полягає в тому, що сума активів амортизується щорічно в рівних частинах. Для їх визначення потрібно первісну вартість розділити на термін служби. Наприклад, компанія придбала комп`ютер за 35 000 руб. Час експлуатації - 10 років. Тоді частка, що списується щорічно, буде дорівнює 35 000: 10 = 3500 руб. Якщо термін пройде, а машина буде працювати, це означає, що компанія компенсувала витрати, які вклала на придбання.

Інші методи нарахування амортизації

Амортизаційні відрахування за способом зменшує залишку залежать від залишкової вартості активу на початок року і норми амортизації. Її розрахунок пов`язаний з терміном корисної дії об`єкта. Спочатку необхідно знайти норму амортизації, яка дорівнює частці 100% до терміну служби, помноженому на коефіцієнт прискорення. Далі визначають твір отриманого результату і розміру залишкової вартості активу. Коефіцієнт прискорення - показник, застосовуваний в умовах підвищеного зносу або агресивного середовища. Наприклад, компанія купила інструмент за 60 000 руб., Термін експлуатації - 10 років, коефіцієнт прискорення дорівнює 2. Норма амортизації вийде 100%: 10 х 2 = 20%. Амортизаційні відрахування в перший рік складуть 60 000 х 20% = 12 000 руб. Залишкова вартість 60 000 - 12 000 = 48 000 руб. У другій рік річна амортизація вийде 48 000 х 20% = 9600 руб. Залишкова вартість буде дорівнює 48 000 - 9600 = 38 400 руб. За таким же принципом виконується розрахунок на весь термін служби.нарахування амортизації

Пропорційно обсягу продукції

Нарахування амортизації визначається відношенням первісної вартості до обсягу вироблених товарів. Застосовується часто для підприємств, що займаються видобутком природного матеріалу. Наприклад, було вилучено 500 000 тонн руди, для чого потрібні були основні засоби в розмірі 750 000 руб. Амортизація на одиницю продукції буде дорівнює 750 000: 500 000 = 1,5 руб. / Тонна. Якщо за рік планується добути 10 000 тонн, то сума зносу складе 10 000 х 1,5 = 15 000 руб.

прискорений метод

Розрахунок відрахувань здійснюється так само, як в рівномірному (лінійному) способі. Різниця полягає в тому, що збільшується встановлена норма амортизації максимум удвічі. Це дозволяє швидше відновити активи підприємства, підтримуючи їх на високому рівні, і знизити податок на прибуток. Знаючи вищевикладені методи нарахування амортизації, їх особливості та призначення, можна вибрати найбільш підходящий варіант для свого виду діяльності.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 110