Цінова дискримінація: поняття, умови, види і наслідки

Цінова дискримінація є ситуацією, в якій одна з фірм продає однакові товари за різними цінами різним покупцям, в залежності від їх платоспроможності або ступеня довіри до них. При цьому встановлення тієї чи іншої ціни ніяк не пов`язане з різницею у витратах або якості продукції, що поставляється. Але дозволити собі таке може тільки фірма-монополіст.

Загальні відомості про поняття

цінова дискримінаціяЦінова дискримінація - це один із способів ведення бізнесу, при якому товари, однакові за рівнем витрат для фірми, продаються за різними цінами різним покупцям. Це призводить до того, що монополіст отримує додатковий прибуток, а частина покупців більше не можуть дозволити собі купувати пропонований товар. Перерозподіл споживчого виграшу в свою користь і є метою дискримінаційної політики. Також вона може проводиться для розширення власного ринку збуту. Тому можна стверджувати, що використання цінової дискримінації в умовах чистої монополії дозволяє зробити ціноутворення більш ефективним і в деякому роді збільшує добробут і фірми, і споживача.

Цінова дискримінація та її умовицінова дискримінація та її види

1) Для того щоб фірмі було вигідно проводити дану політику, вона повинна володіти монопольною владою. Якщо ця умова не виконується і вона працює на конкурентному ринку з рівним іншим компаніям успіхом, то цінова дискримінація тільки зменшить її прибуток, адже її клієнти просто перейдуть до конкурентів.

2) Можливість поділу всіх покупців на групи за рівнем їх доходів або готовність заплатити за даний товар, тобто сегментувати ринок за еластичності попиту.

3) Цінова дискримінація пов`язана з неможливістю перепродажу продукту між різними споживачами.

Цінова дискримінація та її види

Кожна фірма самостійно приймає рішення про встановлення певної ціни на що випускається нею продукт. Якщо відмінності в ціні можна пояснити відмінностями у витратах, то в цьому немає нічого дивного. В іншому випадку ми маємо справу з одним з видів дискримінації.

1) Досконала цінова дискримінація: фірмі вдається призначити кожному зі своїх покупців максимальну ціну, яку він готовий заплатити за даний товар.

2) В залежності від умов придбання продукції: розміру партії, дня тижня або часу дня.

3) По групах споживачів або ринків: в цьому випадку товари продаються за різними цінами в залежності від попиту різних груп населення.

Наслідки цінової дискримінації

цінова дискримінація цеПолітика встановлення різних цін для різних покупців може бути як тимчасовим заходом в умовах загострення конкуренції на ринку, так і систематичним явищем. Чим менш еластичний попит на товар, тим вище споживчий виграш, а значить, і спокуса у монополіста розподілити його за допомогою цінової дискримінації в свою користь. Таким чином він може зменшити ціну на додаткові партії товару і збільшити обсяг власних продажів.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 52