Завдання і моделі економічного зростання

Про необхідність економічного розвитку

Однією з найбільш характерних і важливих рис нашого часу є економічне зростання. Сучасний розвиток суспільства являє собою складний багатофакторний і багатоступінчастий процес, в якому просто неможливо обійтися без нарощування власного індустріального і фінансового потенціалу. Давно відомо, що навіть війни в нинішніх умовах виграються не так на полях битв, а на світовому ринку. По суті, ми живемо в століття транснаціональних корпорацій, які за своєю економічною потужністю вже не поступаються деяким державам. З цього можна зробити цілком логічний висновок про те, що від моделі економічного зростання, яку втілює в життя та чи інша країна, залежать її позиції на міжнародній арені. Таким чином, дана категорія переходить в розряд життєво важливих для кожної країни, так як не тільки підвищує її статус в міжнародних відносинах, а й дозволяє уникнути багатьох внутрішніх соціальних потрясінь, що становлять безпосередню загрозу державним засадам і піддають великій небезпеці її суверенітет.

Моделі економічного зростання

Соціальне значення економічного зростання

Всі країни на шляху свого історичного розвитку застосовували зовсім різні моделі економічного зростання. Збільшувалися чисельність населення держави, реальний національний продукт, його види та темпи виробництва, зменшувалася роль важкої фізичної праці. Всі ці чинники разом з безліччю інших, іноді дуже специфічних, обумовлювали вибір тієї чи іншої моделі економічного зростання. Так що ж таке економічне зростання, в чому суть цього поняття і які його головні соціально-економічні цілі? Відповідь тут очевидна. Певне збільшення продуктів суспільної праці обов`язково тягне за собою підвищення добробуту і рівня життя громадян, а держава висуває на передові позиції на міжнародній політичній сцені. Все це робить обстановку в країні набагато стабільніше.

Поняття економічного зростання

Поняття економічного зростання та його сутність

Під терміном економічним зростанням звичайно розуміється стабільне збільшення продуктивної потужності країни протягом тривалого тимчасового періоду. Ефективність такого поступального сходження до сяючих вершин добробуту безпосередньо залежить від обраної моделі економічного зростання і розвитку. В даний час більшість країн відмовилися від планово-адміністративних принципів в національному господарстві і впровадили саморегулюючий ринковий механізм, який вже давно довів свою перевагу і високу ефективність. Для вимірювання темпів економічного зростання використовуються два взаємозалежних показники: збільшення загального національного валового продукту за певний період і його ж підвищення в перерахунку на душу населення. Чим більше числове значення має сукупність даних величин, тим вище рівень добробуту держави в цілому і кожного його громадянина зокрема. Правда, нарощування темпів економічного зростання не завжди виправдано, якщо це досягається на шкоду якості продукції. У таких випадках процвітання грунтується на нездорової основі і не може бути стабільним і довгостроковим. Рано чи пізно такі способи нагнітання темпів економічного зростання підривають господарський потенціал країни.

Стадії економічного зростання

Цілі і завдання ефективного економічного розвитку

Слід визнати, що сучасні високорозвинені країни, поступально пройшли всі стадії економічного зростання, таких перекосів не допускають. Їх промисловість постійно нарощує темпи виробництва, зберігаючи при цьому високу якість продукції. Забезпечуючи стрімкі темпи економічного розвитку і зростання, подібні держави ставлять перед собою такі цілі, як реалізація на практиці всіх досягнень національного науково-технічного сектора, згладжування соціальної диференціації доходів населення, максимальна стабілізація державної господарської системи та інші. Крім того, найважливішими завданнями економічного зростання є вдосконалення якості продукції і послуг, а також підвищення їх конкурентоспроможності в міжнародній ринковому середовищі. Це прекрасно стимулює національну економіку, що дозволяє освоювати нові види виробництва, поглиблювати кооперацію і спеціалізацію різних галузей, впроваджувати інноваційні технології.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 199