Економічне зростання: про його особливості та закономірності

Серед макроекономічних категорій економічне зростання виступає одним з найголовніших показників, який уточнює, наскільки економіка взагалі здатна задовольняти зростаючі запити і покращувати якість життя. А також фактор характеризує абсолютне збільшення обсягів суспільного виробництва. Частково з цих причин економічне зростання стає однією з головних цілей для суспільства будь-якого типу.

економічне зростання

Про особливості росту в сфері економіки

В економічній теорії двадцятого століття зростання став однією з найголовніших проблем. Самостійні теорії економічного зростання з`явилися тільки в тридцятих роках двадцятого сторіччя, хоча перші спроби вивчення цієї проблеми були зроблені ще у вісімнадцятому-дев`ятнадцятому століттях.

Зростання в економіці і його теорії: особливості та додаткова інформація

Англієць Р. Харрод і американець Е. Домар вважаються родоначальниками теорії зростання. Неокейнсианские позиції - ось чого дотримувалися в своїх дослідженнях ці вчені. У вивченні даного процесу виділяються три головних напрямки в сучасному світі. Наприклад, економічне зростання неокласичного напряму. Воно бере за основу саморегуляцію ринків. Неокейнсианские теорії - другий напрямок. Тут можна знайти риси відразу декількох основ і напрямів. Третій напрям називають еволюційним. Воно тільки починає своє становлення і розвиток. Економічне зростання нерозривно пов`язаний з іншими явищами в економічному розвитку, про що говорять спроби вчених досліджувати ці явища і їх прояви в сукупності. Хоча більшість вищевказаних теорій характеризуються відсутністю чітких меж.

показники економічного зростання

Визначення та особливості зростання

Приріст нового суспільного продукту або кількісне збільшення обсягів виробленого продукту і виробничих спожитих ресурсів - ось що означає таке поняття, як економічне зростання. Але тут мова йде не тільки про кількісні зміни, а й про перетворення якісного характеру. Адже відбувається зміна самих технологій і людей, які працюють над цим. Такий тип зростання покликаний вирішити головне протиріччя, яке завжди присутнє в економіці багатьох країн - нескінченне збільшення потреб суспільства з одночасним обмеженням по виробничих ресурсів.

Про показники для зростання

Система показників завжди буде характеризувати зростання економічного типу, адже теорії економічного зростаннявін виступає безперервним процесом. Зіставлення результатів виробництва в часі - ось що собою представляють показники економічного зростання. Вони стають своєрідною характеристикою для підсумкової оцінки загального розвитку економіки після певного періоду. У розрахунок при цьому береться одна душа населення. Взагалі, серед темпів зростання самі фахівці виділяють нестабільний, стабільний, уповільнений і швидкий темп зростання. Темп збільшення показників в розрахунку на душу населення в сучасному світі найчастіше використовується для оцінки зростання в економіці.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 93