Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості - постійний контроль за грошовими масами

особливості аналізу

Для поліпшення фінансової стабільності організації важливо проводити аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. Це допомагає уникнути виникнення багатьох слизьких і неприємних питань. Під дебіторської мається на увазі заборгованість будь-яких організацій і осіб на користь вашого підприємства. аналіз кредиторської та дебіторської заборгованостіКредиторська розуміється як борг даного підприємства іншим фірмам і приватним особам: за різними платежами до фондів бюджетні та позабюджетні, постачальникам, підрядникам, персоналу- зобов`язання перед банками з погашення отриманих від них позик і кредитів.

Для чого необхідно стежити за фінансами

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості може вплинути на прийняття рішення про реструктуризацію всього підприємства. Ці показники призводять керівника фірми до прийняття рішення про вдосконалення системи управління, системи маркетингу та збуту, фінансової політики фірми, управління персоналом тощо. Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості гарантує, що всі фінансові питання в процесі роботи з грошовими коштами будуть під чуйним контролем директора підприємства.короткострокова дебіторська заборгованість

Стеження за грошовими оборотами

Контроль дебіторської заборгованості починається з моменту укладення договорів з подальшою реалізацією та оплатою продукції, робіт або послуг. Існує ряд показників, що визначають дебіторську заборгованість. По-перше, використовується абсолютний коефіцієнт дебіторської простроченої заборгованості, який приводиться в бухгалтерській формі. Простроченої вважають таку заборгованість, за якою минув тримісячний період з моменту встановлення дати її погашення. Показник, де вказується число оборотів, що здійснюються засобами за звітний період (в основному за рік), виражається в оборотності існуючого дебиторского боргу.

Групи дебіторської заборгованостіконтроль дебіторської заборгованості

За даними звітності дебіторська заборгованість поділяється на групи: 1) короткострокова, за якою платежі плануються в період дванадцять місяців слідом за настанням дати звіту;

2) довгострокова, платежі по якій передбачаються в період понад дванадцяти місяців після звітного періоду. Відноситься короткострокова дебіторська заборгованість до активів швидкореалізовуваним.

Як визначити заборгованість за кредитами

визначальним кредиторську заборгованість є абсолютний показник кредиторської простроченої заборгованості, який відображається в формі номер п`ять в додатку до балансу бухгалтерського. Він характеризує розмір заборгованості, за якою минув 3-місячний термін після вказаної дати її погашення. Показник оборотності заборгованості кредиторської є відносним, він відображає кількість оборотів цього боргу протягом встановленого періоду. Таким чином, аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості має визначальне значення для характеристики стабільності фінансового становища будь-якої організації.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 192