Що таке продуктивність праці

Продуктивність праці є показником того, наскільки ефективний трудовий процес. Вона визначається за обсягом виробленого товару в одиницю часу, що припадає на кожного найманого працівника, трудящого на підприємстві. Взагалі кажучи, зростання продуктивності праці - це один із способів збільшення рентабельності всієї компанії. Продуктивність праціЦе головний резерв для подолання найрізноманітніших негативних факторів.

Види продуктивності праці

Даний показник, як і будь-який інший, має свої особливості. Так, розрізняють продуктивність живого туди, а також не менш важливого - громадського. У ситуації з першим різновидом йдеться про витрати робочого часу на даному конкретному підприємстві. У другому випадку показник вимірюється за допомогою не тільки живого, але і уречевленої (іншими словами, минулого) праці. Якщо частка останнього збільшується, то відбувається зростання продуктивності. Ефективність виробничого процесу характеризується сукупною економією робочого часу, яка враховує понесені витрати і наявні ресурси.

Як проявляється продуктивність праціінтенсивність праці

Для більш глибокого розуміння сутності показника розглянемо основні форми його прояву. По-перше, продуктивність праці - зменшення трудовитрат на одну одиницю вартості виробленої продукції. Є ще один дуже важливий момент. Це абсолютне скорочення витрат праці, які необхідні для реалізації тієї чи іншої потреби суспільства. Іншими словами, керівництву підприємства потрібно відповідально підійти до питань, пов`язаних з чисельністю співробітників на ділянках, раціональним використанням ресурсів, сировини, матеріалів. Друга форма прояву продуктивності праці - зростання кількості продукції, що виготовляється в одиницю часу. Тут важливий наступний момент: одночасно зі зростанням обсягів виробництва має відбуватися також поліпшення якісних характеристик товару. На практиці дана форма передбачає застосування підходів, які спрямовані на ефективність, надійність і інші корисні властивості. Третя форма прояву - скорочення періоду обороту. В даному випадку на підприємстві відбувається освоєння наявних резервів, впровадження досягнень НТП, використання досвіду інших успішних компаній, а також застосування інновацій.

Фактори зростання продуктивності праці

Фактори зростання продуктивності праціНастільки важливий показник, як інтенсивність праці на підприємстві, залежить від багатьох параметрів. Їх необхідно враховувати при здійсненні і планування господарської діяльності. Нижче подано класифікацію факторів зростання даного показника за різними ознаками.

  • За сферою дії разлічают народногосподарські (що впливають на всі галузі в економіці), міжгалузеві, галузеві, а також внутрішньогосподарські (пов`язані з впровадженням механізації та автоматизації праці) обставини.
  • За спрямованістю виділяють фактори соціально-економічні, організаційно-технічні, політичні. Тут існує одна проблема: досить складно зробити кількісну оцінку їх впливу на продуктивність праці.

Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 190