Аналіз складу і динаміки прибутку: теоретичні основи

Прибуток - основний показник рентабельності підприємства

Аналіз складу і динаміки прибутку

В сучасних економічних реаліях для будь-якого підприємства розмір отриманого прибутку є основним показником фінансової спроможності та виробничої ефективності, а також джерелом життєдіяльності, що дозволяє задовольняти соціальні та матеріальні потреби засновників, власників, акціонерів і співробітників. Таким чином, ретельний аналіз складу і динаміки прибутку дозволяє не тільки наочно переконатися в процвітанні компанії, але і відкоригувати стратегічні плани розвитку. Зростання прибутковості створює благодатний грунт для модернізації виробництва, його розширення, впровадження інноваційних методик і найсучасніших технологічних процесів, що, в свою чергу, дасть можливість збільшити обсяг і асортимент продукції, що випускається, а також дозволить знизити її собівартість і підвищити якість. А всі ці чинники надзвичайно важливі в умовах сучасної жорсткої конкуренції. В основі всього цього лежить аналіз складу і динаміки прибутку, який є своєрідним фундаментом для побудови успішного і процвітаючого бізнесу. Крім того, саме рівнем прибутку визначається можливість виконання організацією своїх фінансових зобов`язань перед постачальниками, державним бюджетом, банківськими установами і діловими партнерами. Відповідно, цей найважливіший показник сучасної економіки може характеризувати підприємство з точки зору його надійності.

Аналіз динаміки прибутку

Цілі і завдання фінансового аналізу

Удосконалення виробництва і загальний розвиток підприємства вимагають залучення вільних грошових ресурсів і підвищення ефективності використання фінансових резервів. І тут треба мати точний і об`єктивний аналіз складу і динаміки прибутку. Фінансові результати виробничої і господарської діяльності будь-якого суб`єкта економічних відносин є найважливішим показником його ділової активності. Щоб зробити правильний аналіз динаміки прибутку, необхідно розкрити всю механіку її формування. Також потрібно врахувати всі чинники, що впливають на темпи зростання або зниження цього показника. Для цього призначений факторний аналіз динаміки прибутку. Даний вид аналізу в повній мірі характеризує економічну ефективність, фінансове здоров`я і ступінь конкурентоспроможності підприємства. Головним завданням, з метою вирішення якої проводиться аналіз складу і динаміки прибутку, є отримання найбільшого числа ключових параметрів і найбільш інформативних характеристик, що створюють об`єктивну картину фінансового стану і економічної ефективності підприємства. Ще однією важливою метою є необхідність достовірного відображення різноманітних змін структури її активів і пасивів. Саме тому фінансовий аналіз незамінний при прийнятті важливих управлінських рішень, виробленні довгострокових стратегічних планів розвитку, оцінці подальших перспектив підприємства, а також для здійснення різних заходів з модернізації та оптимізації виробництва.

Факторний аналіз динаміки прибутку

Факторний аналіз

На динаміку і рівень прибутку впливають безліч суб`єктивних і об`єктивних факторів. Наприклад, такі найважливіші чинники, як кон`юнктура ринку, ціни на сировину і матеріали, паливно-енергетичні ресурси та інші компоненти, необхідні для випуску продукції, знаходяться за межами сфери впливу підприємства. Але вони надають надзвичайно великий вплив на рівень прибутку. Такі фактори можна віднести до категорії об`єктивних. До факторів, безпосередньо залежать від самого підприємства і його організаційно-економічної структури, слід відносити рівень господарювання, ділові якості, компетентність керівного і менеджерського складу, якість виробленої продукції і її конкурентоспроможність, доцільність виробничого і ефективність фінансового планування. Сукупність усіх цих показників формує рівень прибутку і визначає ступінь рентабельності підприємства.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 127