Класифікація витрат на виробництво

Поняття і класифікація витрат на виробництво

Сучасна економіка заснована на таких важливих процесах, як виробництво продукції (товарів і послуг), їх розподіл і споживання. Жодне виробництво на сьогоднішній день не обходиться без витрат. Витрати визначаються як вартісна оцінка витрат підприємства на виробництво продукції і її реалізацію. класифікація витратЦе одна з найважливіших економічних категорій. Для найкращого аналізу виробництва, оптимізації структури собівартості розроблена класифікація витрат за різними ознаками.

Класифікація відповідно до економічного змісту

Відповідно до економічної сутністю, виділяють матеріальні витрати (витрати, пов`язані з витрачанням матеріалів - інструментів, сировини), амортизацію основних фондів, використовуваних при виробництві, витрати на заробітну плату працівникам (робочим чи член адміністративного персоналу), відрахування на соціальні потреби в бюджет. Сюди входять інші витрати (податки, збори та інші відрахування). Дана класифікація іноді також носить назву «класифікація витрат за елементами», що становить структуру собівартості.

Класифікація відповідно до ролі в виробничому процесі

Тут виділяють основні і накладні витрати. До основних відносяться ті, які потрібні для виробничого процесу (матеріали, сировину, Амортизація основних засобів та ін.).Класифікація витрат за елементами До накладних витрат відносяться ті, які безпосередньо не пов`язані з виробництвом, а відносяться до обслуговування виробничого процесу. Це заробітна плата адміністрації, освітлення та опалення приміщень, прибирання приміщень, втрати від псування і розкрадань та ін.

Класифікація по порядку віднесення на собівартість продукції, що виробляється

Дана класифікація витрат передбачає поділ їх на прямі і непрямі. Прямі повністю відносяться на собівартість продукту, так як вони безпосередньо пов`язані з його виготовленням. Наприклад, вартість дерев`яної заготовки можна повністю віднести до собівартості іграшкового кораблика, який з неї зроблено. Непрямі витрати - це заробітна плата працівників, орендна плата за цех та інші приміщення, де кораблики виготовляються.

класифікація витрат на якістьКласифікація витрат по відношенню до обсягу продукції, виробленої на підприємстві

За цією ознакою понесені витрати поділяють на змінні і постійні. Постійні витрати - це ті, обсяг яких не залежить від обсягів виробництва з плином часу. Це, наприклад, витрати на опалення цехів, їх прибирання, орендна, заробітна плата. Змінні ж безпосередньо залежать від обсягів виробництва. Це головним чином витрати сировини, палива, електроенергії на виробництво.

Використання класифікацій

Існує ще велика кількість класифікацій витрат підприємства (наприклад, класифікація витрат на якість), які вибірково використовуються на підприємствах в залежності від специфіки їх функціонування, розміщення, характеру виробництва. Рівень і структура витрат постійно оптимізуються для збільшення рентабельності та ефективності виробництва.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 174