Поняття рентабельності та її види

Головним показником, який визначає ефективність виробничої діяльності підприємства, є прибуток, отриманий в результаті цієї діяльності. поняття рентабельностіПоняття рентабельності взаємопов`язане з цими характеристиками. Саме рівень рентабельності визначає ефективність роботи підприємства. Інформація про доходи підприємства вказує на стан розвитку виробництва і на ефективність його діяльності. Крім того, потрібно порівняння прибутку, отриманої в результаті господарської діяльності, і витрат, які зробили можливими ці результати.

Поняття рентабельності та її види

Оцінка діяльності підприємства включає великі групи. Зокрема, це рентабельність продукції, вкладеного капіталу і самого виробництва. Поняття рентабельності виробництва включає загальну і розрахункову оцінку його діяльності. Щоб зробити загальний аналіз, необхідно зіставити прибуток і баланс вартості основних фондів і оборотних коштів. Розрахунковий аналіз - це відношення балансового прибутку з урахуванням фіксованих платежів та плати за банківські кредити і фонди до вартості основних фондів і оборотних коштів. Щоб розрахувати рентабельність продукції, необхідно визначити співвідношення прибутку, отриманого від збуту продукції, до її собівартості без урахування прямих матеріальних витрат. Поняття рентабельності характеризує прибутковість поточних витрат і визначає, наскільки вигідний для виробництва випуск певної продукції. Рентабельність капіталу розраховується як співвідношення результату поточної діяльності за встановлений проміжок часу до головних і оборотних активів, наявними у підприємства. Цей показник характеризує величину прибутку, яку підприємство отримує за кожен рубль витраченого капіталу, і показує результативність використання ресурсів підприємства. Всі перераховані вище показники можуть розраховуватися як по чистому прибутку, так і за доходами до оподаткування.

Рівень рентабельності підприємствавиди рентабельності

Можна виділити три групи видів рентабельності: економічну, фінансову і виробничу.

  1. Рентабельність економічна аналізує ефективність використання майнових активів і їх окремих елементів.
  2. Рентабельність фінансова визначає, наскільки ефективно використовуються джерела головних і оборотних коштів і їх окремі елементи, а також відображає показники рентабельності капіталу.
  3. Рентабельність виробнича визначає загальну ефективність виробничої діяльності і відображає прибутковість випуску продукції.

Заходи для підвищення рентабельності

Поняття рентабельності та її видиЩоб підвищити рівень рентабельності підприємства, необхідно зменшити витрати на виробництво продукції і при цьому поліпшити її властивості. Наприклад, можна впровадити на виробництво нове, більш продуктивне обладнання. Рентабельність підвищиться, якщо дотримуватися режиму раціональної економії без шкоди для якості продукції, що випускається. Для підвищення рентабельності також використовуються такі заходи:

1. Підвищення обсягів виробництва і збуту продукції, що випускається.

2. Впровадження в виробництво нових наукових і технічних розробок, що підвищують його ефективність.

3. Поліпшення якості продукції.

4. Удосконалення системи ціноутворення.

5. Поліпшення системи управління процесами виробничої діяльності та інше. Варто відзначити, що всі заходи, спрямовані на підвищення рівня рентабельності підприємства, повинні узгоджуватися і аналізуватися фахівцями.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 95