Шляхи зниження витрат виробництва: основні напрямки

Комплексний підхід

Хоча й існують різні шляхи зниження витрат виробництва, ця робота повинна вестися комплексно по всіх можливих напрямах. Для цього в організації необхідно розробити зведену програму, яка повинна бути не звичайним статичним документом, а динамічним, відповідним сформованим в певний момент часу реаліям. Для цього загальна концепція, яка містить шляхи зниження витрат виробництва, має щорічно коригуватися. Крім того, розробляючи один захід, необхідно паралельно аналізувати, як це безпосередньо або побічно може відбитися на інших сферах діяльності організації. Це повинен бути не просто перелік заходів, а план, в якому визначені терміни, відповідальні виконавці, фінансові ресурси і їх джерела.шляхи зниження витрат виробництва

Типові рішення

Перш ніж розробляти такий документ, необхідно провести детальний розрахунок витрат виробництва у базовому періоді, щодо якого буде розроблятися концепція. Звичайно, сутність і зміст концепції багато в чому будуть визначатися специфікою організації. Але існують певні стандартні шляхи зниження витрат виробництва, на які можна орієнтуватися, розробляючи комплексну програму.розрахунок витрат виробництва

Матеріальні ресурси

Тут маються на увазі заходи, спрямовані на більш раціональне витрачання матеріальних ресурсів. Серед них найбільш поширеними вважаються наступні: впровадження технологій, що зменшують відходи і знижують обсяги споживання енергетичних ресурсів, сировини, впровадження програм з підвищення якості, повернення у виробництво обрізків, залишків, некондиційних товарів і т.п.

персонал

Заходи в галузі управління персоналом ставлять собі за мету підвищити ефективність праці. До таких заходів можна віднести вдосконалення організації праці окремих виконавців, стимулювання мотивації на якісну і високопродуктивну роботу, перегляд нормативів, автоматизація, впровадження нових ручних інструментів. Крім того, зниження витрат виробництва може бути отримано за рахунок підвищення кваліфікації персоналу. Протилежний цьому напрямку шлях - виведення частини робіт на аутсорсинг, тільки за умови, що вартість послуг буде менше витрат на персонал, в які необхідно включати не тільки заробітну плату, але і ряд інших: спецодяг, навчання, забезпечення побутових умов, страхування, податки, соціальний пакет і так далі.зниження витрат виробництва

Основні фонди

Шляхи зниження витрат виробництва можуть грунтуватися на заходах в області поліпшення використання основних фондів. Зокрема, це може бути реалізація непотрібних машин, будівель і устаткування. Здача нерухомості або іншого майна в оренду. Підвищення завантаження виробничих потужностей. Заміна обладнання на більш економічне або продуктивне, прискорена амортизація, оптимізація ремонтних процесів, обслуговування.

Розміри і організація

Важливу роль відіграє оптимізація розмірів організації (площа, чисельність, інфраструктура) з урахуванням обсягів виготовлення і реалізації продукції. Також необхідне вдосконалення організації виробництва і праці (в цілому по функції, процесу). Серед основних напрямків в цьому випадку можуть бути використані такі: спеціалізація, поглиблення концентрації, оптимізація структури управління, диверсифікація, кооперування.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 60