Як відображаються доходи майбутніх періодів?

Діяльність будь-якого підприємства здійснюється з метою отримання прибутку. Однак доходи можуть бути поточними або ставитися до майбутнього часу - до ще не настали періодів. Порядок відображення останніх має свою специфіку. Розглянемо далі докладно, як здійснюється облік доходів організації за майбутні роки. облік доходів організації

На якому рахунку відображаються надходження майбутніх років?

Облік доходів майбутніх періодів здійснюється на рахунку 98. До таких засобів відносять нараховані (отримані) платежі в звітному році, але які відносяться до майбутнього часу (до ще не настали років). На зазначеному рахунку відображають також передбачувані надходження заборгованості щодо недостач, які були виявлені в поточному періоді, але мали місце в минулому часі. На рах. 98 узагальнюються відомості про різницю, що утворюється між сумою стягнення з винних і вартістю матеріальних цінностей, які були прийняті до обліку, в разі виявлення псування (нестачі). Доходи майбутніх періодів

види надходжень

До доходів майбутніх періодів можна віднести:

  • Отриману плату за оренду.
  • Виручку за пасажирські перевезення по квартальним квитках.
  • Оплату комунальних послуг і так далі.

Необхідно відрізняти доходи майбутніх періодів від авансів. Останні надходять на підприємство за роботу або товар, час надання (поставки) яких чітко визначено. При настанні встановленого терміну здійснюється залік авансу. Отримані доходи майбутніх періодів погашаються фактично безперервно. Визнання надходжень такими здійснюється в тій частині терміну, до якої вони належать.

субрахунки

Їх призначення залежить від категорії отриманих підприємством коштів. Так, до рах. 98 можуть відкриватися субрахунки:

  • 98.1 "Прибуток, що надійшла в рахунок майбутніх років".
  • 98.2 "Безоплатні кошти".
  • 98.3 "Очікувані надходження заборгованості по недостачі, виявленої за попередні періоди".
  • 98.4 "Різниці між сумами, що підлягають стягненню з винних, і балансовою вартістю матеріальних цінностей щодо недостач" та інші. облік доходів майбутніх періодів

Розглянемо особливості проводок по кожному субрахунку.

Прибуток, отриманий в рахунок майбутніх років

За субрах. 98.1 фіксується переміщення надходжень, які отримані в звітному році, але відносяться до майбутніх періодів. У них, зокрема, входить орендна або квартирна оплата, комунальні платежі, виручка за пасажирські і вантажні перевезення по квартальним / місячним квитках, абонентська плата за використання засобів зв`язку і так далі. За Кд рах. 98 "Доходи майбутніх періодів" відображаються суми, що відносяться до майбутніх років в кореспонденції з рахунками, що фіксують кошти або розрахунки з кредиторами і дебіторами. За Дб проводять платежі, перераховані при настанні звітного року, до якого вони належать, на відповідні рахунки. Аналітичний облік здійснюється за кожним типом доходів.

безоплатні кошти

На субрахунку 98.2 фіксують вартість активів, які були отримані підприємством безоплатно. За Кд рах. 98 відбивається ринкова ціна цих коштів в кореспонденції з рахунками "Вкладення у необоротні фонди" та іншими, а бюджетна сума, спрямована підприємством на фінансування витрат, - з рах. 86. Списання здійснюється в Кд рахунку 91, який фіксує інші надходження і витрати:

  • За ОС, отриманим безоплатно, - по ходу нарахування амортизації.
  • За іншим прийнятим без оплати матеріальних цінностей - в процесі списання на рахунки, що враховують виробничі (реалізаційні) витрати. облік доходів організації

Аналітична звітність проводиться по кожному надходженню.

Доходи майбутніх періодів щодо недостач

У кореспонденції з рахунком по втратах при псуванні цінностей (рах. 94) відображається сума, яку було виявлено за попередні звітні роки (до поточного) або змінні до стягнення з винних осіб за судовою постановою. Разом з цим на дані суми кредитують рах. 94 в кореспонденції з рах. 73, фіксуючим розрахунки з персоналом за іншими операціями (субрахунок з відшкодування матеріальних збитків). По ходу погашення заборгованості суми проходять по Кд рах. 73. Рух платежів здійснюється в кореспонденції з рахунками з обліку грошових коштів. Разом з цим надійшли суми відображаються по Кд рах. 91 і Дб рах. 98.

облік різниці

Він здійснюється по субрахунку 98.4. Тут фіксується різниця між сумами, які повинні бути стягнуті з винних за відсутні або зіпсовані матеріальні та інші цінності і їх вартістю, зафіксованою в бухобліку підприємства. За Кд рах. 98 в кореспонденції з рах. 73 відображають вказаний показник. В процесі погашення заборгованості, яка була прийнята на рахунку за розрахунками з персоналом за іншими операціями, відбувається списання відповідних сум різниці з рах. 98 в Кд рах. 91, що фіксує інші надходження і витрати. облік доходів майбутніх періодів

висновок

У наведеному вище матеріалі описується порядок обліку доходів майбутніх періодів за чотирма субрахунках. Залежно від специфіки діяльності підприємства і характеру надходжень коштів їх може бути більше або менше. У будь-якому випадку переміщення платежів і узагальнення отриманої інформації за доходами майбутніх періодів здійснюється за рах. 98. Кореспонденція рахунків в проводках не повинна викликати особливих труднощів. При обліку різниці між сумами по відшкодуванню завданих збитків та вартістю матеріальних цінностей необхідно здійснювати звірку по первинній документації. У ній відбивається вартість, по якій пошкоджені або відсутні об`єкти були прийняті на підприємство.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 195